همه چیز درباره کپسول اطفاء حریق

استاندارد کپسول های اطفاء حریق

کلیه کپسول های اطفاء حریق بایستی دارای برچسب شناسایی بوده و مشخصات ذیل بر روی آنها نوشته شده باشد :

  • ظرفیت خاموش کننده
  • فشار تخلیه کپسول
  • مشخصات فنی
  • نوع ماده اطفاء کننده درون کپسول
  • درصد تخلیه

طول موثر کپسول های دستی آتش نشانی باید بین ۲ تا ۷ متر باشد

در کپسول های حاوی آب ، در روش پاشش آب بصورت اسپری طول پرتاب حداقل بایستی درحدود ۴ متر و در روش جت حداقل درحدود ۷ متر باشد

حداقل طول موثر کپسول اطفا حریق در کپسول های مختلف :
پودر و گاز : ۵ متر
کپسول حاوی کف :  ۷ متر
کپسول کربن دی اکسید : ۲ تا ۴ متر

حداقل درصد تخلیه خاموش کننده های پودری : ۸۵ %
حداقل درصد تخلیه خاموش کننده های حاوی آب ، CO2 و کف : ۹۵ %

لازم است طول مدت زمان تخلیه کپسول های حاوی کف شیمیایی برحسب ظرفیت کپسول آتش نشانی بین ۲۰ تا ۹۰ ثانیه و کپسول های حاوی کف مکانیکی ۶۰ تا ۱۲۰ ثانیه باشد .

حداقل فشار کپسول خاموش کننده در انواع مختلف :

 ۲CO : حدود psi150
آب وگاز : psi150 ـ ۶۰
کپسول  حاوی کف :حدود psi150
پودر وگاز : درحدود psi150

مناسبترین فشار برای یک کپسول اطفاء حریق زمانی حاصل می آید که عقربه نشانگر روی کپسول کمی از ساعت ۱۲ گذشته باشد

شرایط نصب کپسول اطفا حریق :

کپسول های با ظرفیت بالای ۱۸ تا ۵۰ کیلوگرم باید به صورت چرخ دار تولید و تهیه شوند
میزان ارتفاع نصب کپسول های آتش نشانی زیر ۱۸ کیلوگرم باید حداقل ۱٫۵ متر باشد و در هیچ شرایطی ارتفاع کپسول از سطح زمین کمتر از ۱۰ سانتیمتر نشود.
محل قرار گیری کپسول باید در دسترس باشد و مانعی نیابد در هنگام وقوع حریق سد راه کاربر شود . همچنین فاصله ی بین دو کپسول آتش نشانی نباید از ۳۰ متر بیشتر شود .
کپسول های اطفاء حریق در نزدیکی ورودی ها و خروجی ها نصب شود ، شایان ذکر است که از تابش مستقیم نور آفتاب به کپسول های خاموش کننده co2 جلوگیری شود .

بازدید بازرسی ماهیانه کپسول اطفاء حریق :

کلیه کپسول های اطفاء حریق بایستی بصورت ماهیانه مورد بازرسی قرار گیرند
در بازرسی ماهانه در کپسول های مانومتر دار باید درجه عقربه بررسی شود و در نوع پودری با تکان دادن کپسول از کلوخه ای شدن پودر داخل مخزن جلوگیری بعمل بیاورید .

در بازرسی کوتاه دت ماهانه باید اجزای جانبی کپسول مانند شیلنگ و متعلقات بررسی شوند و  از لانه گزینی پرندگان و حشرات در اطراف و درزهای کپسول خاموش کننده جلوگیری شود.

بازرسی ۶ ماهه کپسول : در این روش از یک کپسول به انتخاب تصادفی به صورت مانور عملیات اطفا حریق انجام می پذیرد که اگر پس از استفاده به میزان بیش از ۱۰ درصد ظرفیت کپسول کسر گردد کپسول لازم است مجددا شارژ شود .

بازرسی و آزمون سالیانه :

کلیه کپسول های خاموش کننده به استثناء کپسول  ۲CO بایستی بصورت سالیانه شارژ گردند
شارژ کپسول های ۲CO حداکثر هر دو سال یکبار انجام می شود.

آزمون ۲ یا ۵ ساله

کلیه کپسول ها ی خاموش کننده به استثناء کربن دی اکسید حداکثر لازم است هر دو سال یکبار تحت آزمایش هیدرواستاتیکی قرار گیرند.
شرایط آزمون هیدرواستاتیک در کپسول های کربن دی اکسید حداکثر ۵ سال یک بار است .
جهت عملکرد بهتر کپسول های پودرگاز ، بایستی این کپسول ها هرچند وقت یکبار و قبل از استفاده سروته گردند.