ویژگی های لباس ایمنی
ویژگی های لباس کار صنعتی

ویژگی های لباس کار صنعتی

لباس کار صنعتی به عنوان یكی از وسایل استحفاظی فردی مطرح می باشد و کلیه کارکنان باید با لباس کار مناسب در محل کار خود حاضر شوند.

لباس كار کارکنان دارای خصوصیاتی می باشند که مطابق مقررات خاصی در اختیار کارکنان قرار می گیرند.

معمولاً لباس کار به عنوان یك پوشش سراسری تنه ، دست و پاها را در مقابل شرایط محیطی حفاظت می کند.

خصوصیات و استانداردهای لباس کار صنعتی 

کارکنانی که با ماشین و یا در جوار ماشین آلات کار می کنند باید از لباسی استفاده کنند که هیچ قسمت آن باز یا پاره نباشد.
در محیط های اشتعال زا،همراه داشتن سایر مواد قابل اشتعال برای کارکنان مربوطه اکیداً ممنوع است.
نباید لباس های جیبدار و یا لبه دار دوبل شلوار در محیط های آلوده ،اشتعال زا و مسوم کننده استفاده شود .
لباس کار باید آب و گاز در آن نفوذ ننموده و جنس آن مناسب با نوع ماده و یا موادی که با آنها کار می کنند باشد.
لباس کارکنانی که با مواد اسیدی و رادیواکتیو کار می کنند باید بصورت یكپارچه و بدون منفذ باشد .
همچنین همراه با کلاه مخصوص، کفش و دستكش از جنس خاص و غیر قابل نفوذ باشد.

یک لباس کار صنعتی باید از چه جنسی ساخته شود؟

جنس پارچه : مخلوط حدود 71 % پنبه و 31 % پلی استر و با وزن gr/m2 320 تا gr/m2 420
پارچه لباس باید به شرایط اقلیمی و فصول مختلف در نظر گرفته شود.
در شرایطی که احتمال سوختن لباس کار وجود دارد مانند لباس کار جوشكاری، جنس لباس کار بایستی 11 % پنبه باشد.
به منظور استحكام بیشتر از پارچه با بافت کج راه با تراکم بالا  2 تار و یك پود و نخ چهل دولا از نوع رینگ  استفاده گردد.
به منظور دوام بیشتر رنگ،پیشگیری از رنگ دادن و همچنین جلوگیری از آب رفت  پارچه از رنگ های راکتیو در رنگرزی پارچه استفاده شده باشد.

لباس کار استاندارد باید دارای چه آرم وعلائمی باشد؟

لباس کار باید مشخص کند فردی که آن لباس را پوشیده در کدام گروه شغلی یا واحد فعالیت می نماید.
علامت یاد شده می تواند آرم، کد و یا حتی رنگ لباس باشد. برای در نظر گرفتن علائم مشخصه موارد ذیل قابل بررسی می باشد:
  • رنگ زمینه آرم یا رنگ لباس برای مشخص کردن واحدهای مختلف باید مشخص باشد.
  • جنس آرم با استفاده از چاپ سیلك اسكرین مرغوب و ثابت با رنگ های قید شده روی پارچه تهیه شود.
  • محل نصب آرم روی سینه یا بازوی سمت چپ می باشد.
اشتراک گذاری