ویژگی‌های محصول
  • نوع محصول:بشکه ایمنی
  • دسته بندی:ترافیکی
  • رنگ:زرد
  • سایز:بزرگ
متفرقه