ویژگی‌های محصول
  • محصول:کپسول خاموش کننده
  • برند:سام
  • نوع:بیوورسال
  • حجم:1 کیلویی
بیوورسال