ویژگی‌های محصول
  • نوع محصول:پوتین ایمنی
  • برند:پاور
  • سرپنجه:ایمنی
  • مدل:اسپرت مهندسی
POWER