ویژگی‌های محصول
  • نوع محصول:برچسب
  • دسته بندی:ایمنی الزامی
  • شکل هندسی:مستطیل
  • ساخت:ایران