ویژگی‌های محصول
  • نوع محصول:روپوش کار سرآشپزی
  • مدل:سوپر شف
  • نحوه بسته شدن:دکمه
  • آستین:کوتاه