ویژگی‌های محصول
  • نوع محصول:لباس کار
  • مدل:بدون پوشش کاپیتان
  • نحوه بسته شدن:زیپ
  • نوع:یکسره