ویژگی‌های محصول
  • محصول:کلاه ایمنی
  • رنگ:سفید فسفری
  • سازنده:استیل پرو سیفتی
  • نوع:کار در ارتفاع
استیل پرو سیفتی | STEEL PRO SAFETY