ویژگی‌های محصول
  • محصول:لباس کار
  • صنایع مصرفی:راهداری
  • نوع : سویشرت
  • رنگ:نارنجی
متفرقه