ویژگی‌های محصول
  • سرپنجه:فلزی
  • کفی:طبی
  • جنس رویه: پارچه کوردورا
  • کاربرد:نظامی
کفش ارک