ویژگی‌های محصول
  • مدل:yc
  • نوع محصول:زانو بند
  • تعداد چسب:سه چسب حمایت کننده
  • تعداد آتل:دو آتل