ویژگی‌های محصول
  • برند:اسپاسیانی
  • دسته بندی:تجهیزات تنفسی
  • محصول:سیستم تنفسی کوله ای
  • کاربرد:تامین هوای تنفسی
اسپاسیانی | Spasciani