نمایش 1 - 60 کالا از 138

 • ضد ضربه
  دستکش ضد ضربه هانیول | Honeywell RigDog
  تخفیف!

  دستکش ضد ضربه هانیول | Honeywell RigDog

  قیمت اصلی ۵۴۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۲۹,۰۳۸ تومان است. %3
 • ضد اسید
  دستکش ضد اسید و ضد حلال نورث | North
  تخفیف!

  دستکش ضد اسید و ضد حلال نورث | North

  قیمت اصلی ۲۷۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۶۴,۵۱۹ تومان است. %3
 • سفارشی
  دستکش ایمنی صنعتی لاستیکی استادکار (پک 12 جفتی)
  تخفیف!

  دستکش ایمنی صنعتی لاستیکی استادکار (پک 12 جفتی)

  قیمت اصلی ۴۷,۲۵۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۶,۲۹۱ تومان است. %3
 • محصول اورجینال
  دستکش ایمنی جذب یووکس | uvex unipur 6630
  تخفیف!

  دستکش ایمنی جذب یووکس | uvex unipur 6630

  قیمت اصلی ۱۶۲,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۵۹,۲۰۱ تومان است. %3
 • ضد حساسیت
  دستکش ضد ارتعاش سانکس | شیوا sunex
  تخفیف!

  دستکش ضد ارتعاش سانکس | شیوا sunex

  قیمت اصلی ۱۸۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۸۵,۱۶۳ تومان است. %3
 • دستکش مواد
  دستکش محافظ شیمیایی پوشا | Posha PON40
  تخفیف!

  دستکش محافظ شیمیایی پوشا | Posha PON40

  قیمت اصلی ۲۱۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۱۱,۶۱۵ تومان است. %3
 • دستکش مواد
  دستکش محافظ شیمیایی پوشا | Posha PON27
  تخفیف!

  دستکش محافظ شیمیایی پوشا | Posha PON27

  قیمت اصلی ۲۲۹,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۲۴,۸۴۱ تومان است. %3
 • دستکش شیمیایی
  دستکش محافظ شیمیایی پوشا | Posha PS40
  تخفیف!

  دستکش محافظ شیمیایی پوشا | Posha PS40

  قیمت اصلی ۲۱۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۱۱,۶۱۵ تومان است. %3
 • دستکش شیمیایی
  دستکش محافظ شیمیایی پوشا | Posha PHN27
  تخفیف!

  دستکش محافظ شیمیایی پوشا | Posha PHN27

  قیمت اصلی ۲۳۶,۲۵۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۳۱,۴۵۴ تومان است. %3
 • سفارشی
  دستکش محافظ شیمیایی پوشا | سمباده‌ای Posha
  تخفیف!

  دستکش محافظ شیمیایی پوشا | سمباده‌ای Posha

  قیمت اصلی ۲۵۶,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۵۱,۲۹۳ تومان است. %3
 • دستکش بافت
  دستکش محافظ مکانیکی پوشا | Posha PFN03M
  تخفیف!

  دستکش محافظ مکانیکی پوشا | Posha PFN03M

  قیمت اصلی ۴۰,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۹,۶۷۸ تومان است. %3
 • محصول سفارشی
  دستکش محافظ مکانیکی پوشا | Posha PMN12
  تخفیف!

  دستکش محافظ مکانیکی پوشا | Posha PMN12

  قیمت اصلی ۶۷,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۶,۱۳۰ تومان است. %3
 • محصول سفارشی
  دستکش محافظ مکانیکی پوشا | Posha PMJ02
  تخفیف!

  دستکش محافظ مکانیکی پوشا | Posha PMJ02

  قیمت اصلی ۲۷۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۶۴,۵۱۹ تومان است. %3
 • محصول سفارشی
  دستکش محافظ شیمیایی پوشا | Posha PHN40
  تخفیف!

  دستکش محافظ شیمیایی پوشا | Posha PHN40

  قیمت اصلی ۲۸۳,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۷۷,۷۴۵ تومان است. %3
 • محصول سفارشی
  دستکش محافظ مکانیکی پوشا | Pusha PMJ01
  تخفیف!

  دستکش محافظ مکانیکی پوشا | Pusha PMJ01

  قیمت اصلی ۴۰۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۹۶,۷۷۹ تومان است. %3
 • سفارشی
  دستکش محافظ مکانیکی پوشا | Pusha PMN01
  تخفیف!

  دستکش محافظ مکانیکی پوشا | Pusha PMN01

  قیمت اصلی ۲۳۲,۲۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۲۷,۴۸۶ تومان است. %3
 • محصول سفارشی
  دستکش محافظ مکانیکی پوشا | Pusha PMN02
  تخفیف!

  دستکش محافظ مکانیکی پوشا | Pusha PMN02

  قیمت اصلی ۲۵۶,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۵۱,۲۹۳ تومان است. %3
 • محصول سفارشی
  دستکش محافظ مکانیکی پوشا | Pusha PD012121
  تخفیف!

  دستکش محافظ مکانیکی پوشا | Pusha PD012121

  قیمت اصلی ۲۶۳,۲۵۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۵۷,۹۰۶ تومان است. %3
 • دستکش مکانیکی
  دستکش محافظ مکانیکی پوشا | Pusha PD112121
  تخفیف!

  دستکش محافظ مکانیکی پوشا | Pusha PD112121

  قیمت اصلی ۳۷۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۷۰,۳۲۷ تومان است. %3
 • سفارشی
  دستکش محافظ مکانیکی پوشا | Pusha PMN11
  تخفیف!

  دستکش محافظ مکانیکی پوشا | Pusha PMN11

  قیمت اصلی ۳۳۷,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۳۰,۶۴۹ تومان است. %3
 • مخصوص سرما
  دستکش یک رو خالدار بافتنی پرسپولیس (10 جفت)
  تخفیف!

  دستکش یک رو خالدار بافتنی پرسپولیس (10 جفت)

  قیمت اصلی ۴۷,۲۵۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۶,۲۹۱ تومان است. %3
 • مخصوص سرما
  دستکش نخی بافتنی پرسپولیس (10 جفت)
  تخفیف!

  دستکش نخی بافتنی پرسپولیس (10 جفت)

  قیمت اصلی ۲۰,۲۵۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۹,۸۳۹ تومان است. %3
 • ولتاژ 40000
  دستکش ایمنی عایق برق رجلتکس | Regeltex کلاس 4
  تخفیف!

  دستکش ایمنی عایق برق رجلتکس | Regeltex کلاس 4

  قیمت اصلی ۱۰,۹۶۸,۷۵۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۰,۷۴۶,۰۸۴ تومان است. %3
 • ولتاژ 30000
  دستکش ایمنی عایق برق رجلتکس | Regeltex کلاس 3
  تخفیف!

  دستکش ایمنی عایق برق رجلتکس | Regeltex کلاس 3

  قیمت اصلی ۶,۵۸۱,۲۵۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶,۴۴۷,۶۵۱ تومان است. %3
 • ولتاژ 17000
  دستکش ایمنی عایق برق رجلتکس | Regeltex کلاس 2
  تخفیف!

  دستکش ایمنی عایق برق رجلتکس | Regeltex کلاس 2

  قیمت اصلی ۴,۸۹۳,۷۵۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴,۷۹۴,۴۰۷ تومان است. %3
 • عایق تا 7500 ولت
  دستکش ایمنی عایق برق رجلتکس | Regeltex کلاس 1
  تخفیف!

  دستکش ایمنی عایق برق رجلتکس | Regeltex کلاس 1

  قیمت اصلی ۲,۵۶۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۵۱۲,۹۳۱ تومان است. %3
 • ولتاژ 5000
  دستکش ایمنی عایق برق رجلتکس | Regeltex کلاس 0
  تخفیف!

  دستکش ایمنی عایق برق رجلتکس | Regeltex کلاس 0

  قیمت اصلی ۲,۳۶۲,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۳۱۴,۵۴۱ تومان است. %3
 • ولتاژ 1000
  دستکش ایمنی عایق برق رجلتکس | Regeltex کلاس 00
  تخفیف!

  دستکش ایمنی عایق برق رجلتکس | Regeltex کلاس 00

  قیمت اصلی ۲,۳۶۲,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۳۱۴,۵۴۱ تومان است. %3
 • محصول سفارشی
  دستکش ایمنی نیتریلی | Ansell Solvex 37-695
  تخفیف!

  دستکش ایمنی نیتریلی | Ansell Solvex 37-695

  قیمت اصلی ۴۰۹,۰۵۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۰۰,۷۴۶ تومان است. %3
 • جوشکاری
  دستکش چرم کف دوبل پاکستانی safe tie
  تخفیف!

  دستکش چرم کف دوبل پاکستانی safe tie

  قیمت اصلی ۸۵,۰۵۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸۳,۳۲۳ تومان است. %3
 • کار در ارتفاع
  دستکش ایمنی کار در ارتفاع | WL wells lamont
  تخفیف!

  دستکش ایمنی کار در ارتفاع | WL wells lamont

  قیمت اصلی ۶۸۸,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۷۴,۵۲۳ تومان است. %3
 • مخصوص قصابی
  دستکش زنجیری قصابی berkeley
  تخفیف!

  دستکش زنجیری قصابی berkeley

  قیمت اصلی ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۶۴۵,۱۹۰ تومان است. %3
 • MAGMA
  دستکش زنجیری قصابی ماگما ضد برش | MAGMA
  تخفیف!

  دستکش زنجیری قصابی ماگما ضد برش | MAGMA

  قیمت اصلی ۲,۹۷۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۹۰۹,۷۰۹ تومان است. %3
 • محصول سفارشی
  دستکش ایمنی نیتریل ولتکس | VAULTEX LLR
  تخفیف!

  دستکش ایمنی نیتریل ولتکس | VAULTEX LLR

  قیمت اصلی ۱۱۴,۷۵۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۱۲,۴۲۱ تومان است. %3
 • ضد اسید
  دستکش ضد اسید ساق بلند
  تخفیف!

  دستکش ضد اسید ساق بلند

  قیمت اصلی ۴۹۹,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۸۹,۳۶۰ تومان است. %3
 • مخصوص جوشکاری
  دستکش ایمنی جوشکاری آرگون ساق کوتاه | yab
  تخفیف!

  دستکش ایمنی جوشکاری آرگون ساق کوتاه | yab

  قیمت اصلی ۱,۶۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۵۸۷,۱۱۴ تومان است. %3
 • ضد ضربه
  دستکش ضد ارتعاش | L8000

  دستکش ضد ارتعاش | L8000

  ۴۳۷,۰۰۰ تومان
 • ضد حریق
  دستکش ضد حریق ماهرو | FG04201

  دستکش ضد حریق ماهرو | FG04201

  ۳,۲۸۹,۰۰۰ تومان
 • دستکش نسوز
  دستکش نسوز روکش دار آلومینیومی JPL-0501

  دستکش نسوز روکش دار آلومینیومی JPL-0501

  ۹۲۰,۰۰۰ تومان
 • EMPIRAL
  دستکش زنجیری فلزی قصابی ضد برش EMPIRAL
  تخفیف!

  دستکش زنجیری فلزی قصابی ضد برش EMPIRAL

  قیمت اصلی ۳,۱۹۹,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۱۳۴,۵۵۰ تومان است. %3
 • محصول سفارشی
  دستکش ونیلی خارجی | wonderful مخصوص کرونا
  تخفیف!

  دستکش ونیلی خارجی | wonderful مخصوص کرونا

  قیمت اصلی ۱۸۲,۲۵۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۷۸,۵۵۰ تومان است. %3
 • محصول سفارشی
  دستکش ایمنی سیگما | 311 ( بسته 12 عددی )
  تخفیف!

  دستکش ایمنی سیگما | 311 ( بسته 12 عددی )

  قیمت اصلی ۵۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۲,۹۰۴ تومان است. %3
 • محصول سفارشی
  دستکش ایمنی ضد برش | SIGMA 420 ( بسته 12 عددی )
  تخفیف!

  دستکش ایمنی ضد برش | SIGMA 420 ( بسته 12 عددی )

  قیمت اصلی ۴۱,۳۱۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۰,۴۷۱ تومان است. %3
 • محصول سفارشی
  دستکش ایمنی ضد برش | SIGMA 422 ( بسته 12 عددی )
  تخفیف!

  دستکش ایمنی ضد برش | SIGMA 422 ( بسته 12 عددی )

  قیمت اصلی ۵۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۲,۹۰۴ تومان است. %3
 • محصول اورجینال
  دستکش ایمنی یووکس | uvex unilite 6610F
  تخفیف!

  دستکش ایمنی یووکس | uvex unilite 6610F

  قیمت اصلی ۲۴۰,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۳۵,۶۱۸ تومان است. %3
 • ضد برش
  دستکش ایمنی ضد برش یووکس | uvex unidur 6649
  تخفیف!

  دستکش ایمنی ضد برش یووکس | uvex unidur 6649

  قیمت اصلی ۵۰۰,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۹۰,۳۴۰ تومان است. %3
 • مخصوص قصابی
  دستکش ایمنی قصابی زنجیری دلتا
  تخفیف!

  دستکش ایمنی قصابی زنجیری دلتا

  قیمت اصلی ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۶۴۵,۱۹۰ تومان است. %3
 • محصول سفارشی
  دستکش ایمنی استاد کار | نیتریل
  تخفیف!

  دستکش ایمنی استاد کار | نیتریل

  قیمت اصلی ۳۳,۷۵۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۳,۰۶۵ تومان است. %3
 • سایز بزرگ
  دستکش کار سایز بزرگ گیلان | 4031
  تخفیف!

  دستکش کار سایز بزرگ گیلان | 4031

  قیمت اصلی ۷۴,۲۵۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۲,۷۴۳ تومان است. %3
 • محصول سفارشی
  دستکش ایمنی استاد کار با روکش لاتکس کد 501007
  تخفیف!

  دستکش ایمنی استاد کار با روکش لاتکس کد 501007

  قیمت اصلی ۵۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۲,۹۰۴ تومان است. %3
 • سفارشی
  دستکش ایمنی استادکار کد 20
  تخفیف!

  دستکش ایمنی استادکار کد 20

  قیمت اصلی ۳۳,۷۵۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۳,۰۶۵ تومان است. %3
 • ضد اسیدی
  دستکش ایمنی گیلان | لاتکس 0103
  تخفیف!

  دستکش ایمنی گیلان | لاتکس 0103

  قیمت اصلی ۵۱,۳۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۰,۲۵۹ تومان است. %3
 • دستکش ضدبرش
  دستکش ایمنی استادکار سبلان ضد برش
  تخفیف!

  دستکش ایمنی استادکار سبلان ضد برش

  قیمت اصلی ۴۴,۲۸۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۳,۳۸۱ تومان است. %3
 • محصول سفارشی
  دستکش ایمنی نیتریل sunex بردیس
  تخفیف!

  دستکش ایمنی نیتریل sunex بردیس

  قیمت اصلی ۱۶۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۵۸,۷۱۱ تومان است. %3
 • محصول سفارشی
  دستکش عایق برق | DPL Linepro کلاس 2
  تخفیف!

  دستکش عایق برق | DPL Linepro کلاس 2

  قیمت اصلی ۶۲۱,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۰۸,۳۹۴ تومان است. %3
 • ضد ضربه و حرارت
  دستکش ایمنی حوله ای یووکس | uvex Profatherm XB40
  تخفیف!

  دستکش ایمنی حوله ای یووکس | uvex Profatherm XB40

  قیمت اصلی ۶۸۲,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۶۸,۶۴۵ تومان است. %3
 • ضد اسید
  دستکش مواد شیمیایی و ضد اسید یووکس | uvex rubiflex S XG35B
  تخفیف!

  دستکش مواد شیمیایی و ضد اسید یووکس | uvex rubiflex S XG35B

  قیمت اصلی ۸۹۰,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸۷۲,۴۲۳ تومان است. %3
 • محصول سفارشی
  دستکش صعود و فرود کایا سیفتی | KAYA SAFETY G-18
  تخفیف!

  دستکش صعود و فرود کایا سیفتی | KAYA SAFETY G-18

  قیمت اصلی ۲۷۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۶۴,۵۱۹ تومان است. %3
 • محصول سفارشی
  دستکش مخصوص صعود و فرود | KAYA SAFETY G-18A 3-CUT FINGER
  تخفیف!

  دستکش مخصوص صعود و فرود | KAYA SAFETY G-18A 3-CUT FINGER

  قیمت اصلی ۲,۴۳۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۳۸۰,۶۷۱ تومان است. %3
 • محصول سفارشی
  دستکش ضد ارتعاش | per4mer 7680
  تخفیف!

  دستکش ضد ارتعاش | per4mer 7680

  قیمت اصلی ۱,۱۷۴,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۱۵۰,۶۵۸ تومان است. %3

دستکش ایمنی

مجموعه کامل دستکش ایمنی

مجموعه ای کامل از انواع دستکش ایمنی را برای شما عزیزان فراهم کرده ایم . از دستکش ها برای محافظت از دست در برابر خطرات گوناگون استفاده می شود. خطراتی که دست را تهدید میکند و لازمه آن استفاده از دستکش های هست در دسته بندی های مختلفی قرار میگیرند. در ادامه به بررسی دستکش ایمنی و اهمیت آن می پردازیم :

دستکش ایمنی :

دستکش ایمنی یا دستکش های کار، تجهیزات محافظ شخصی هستند که در طول فعالیت های شغلی و پروژه های کاری استفاده می شوند و دست ها را از مچ تا انگشتان پوشانده و محافظت می کنند. دستکش‌های کار دست‌ها و انگشتان کاربر را از زخم‌های مانند بریدگی، تاول، ترک ترک شدن، سوراخ‌ های پوستی یا سوختگی‌های حرارتی و شیمیایی محافظت می نمایند. نوع دستکش ایمنی مناسب برای کارگران بسته به محیط کار و خطرات موجود متفاوت است.

استفاده از دستکش ایمنی مناسب می تواند به میزان قابل توجهی آسیب های وارده به دست را کاهش دهد. دستکش های ایمنی با هدف محافظت در برابر خطرات، دارای انواع گوناگونی می باشند و مانع آسیب هایی نظیر بریدگی، سوراخ شدن، سوختگی، سرمازدگی، خطرات سایشی و … در کوتاه مدت و یا طولانی مدت می گردد. محافظت در برابر خطرات ناشی از برق گرفتگی ، خطرات کار با اجسام تیز و برنده ، کار با مواد شیمیایی اسیدی ، کار در آزمایشگاه ، صنایع پزشکی و خطرات بیولوژیکی ، فعالیت های جوشکاری و عملیاتی لازمه ی استفاده از دستکش را برای ما روشن میکنند .

کاربرد دستکش ایمنی :

مواد استفاده شده در تولید دستکش ایمنی رابطه مستقیمی با کاربرد آن­ها دارد. به عنوان مثال هر چه جنس مواد به کار رفته در تولید دستکش ایمنی عایق برق مرغوب­ تر باشد. این دستکش مقاومت بیشتری در برابر شوک و جریان­های الکتریکی از خود نشان خواهد داد.

معمولا برای انجام باغبانی از دستکش­ های نخی استفاده می­ شود. همانطور که بیان شد. این دستکش­­ ها از پوست دست در برابر آلودگی­ ها محافظت می­کند و مناسب انجام کار سبک هستند. از این رو انتخاب چنین دستکشی به عنوان دستکش کار برای باغبانان می­تواند انتخاب هوشمندانه­ای باشد.

دستکش آتش­ نشانی از چرم تهیه می­شود. چرم در برابر حرارت مقاومت خوبی دارد. شما می ­تواند برای استفاده آتش­نشانان نیز مناسب باشد. با این حال اگر کارکنان آتش نشانی مجبور به مقابله با مواد مذاب شوند. استفاده از چرم مناسب نخواهد بود و بهتر است از دستکش آلومینومی بهره ببرند. دستکش جوشکاران نیز از نوع چرم خواهد بود چرا که دستکش باید توانایی تحمل حرارت و دمای بالا را داشته باشد.

با چنین توضیحاتی می ­توان گفت کاربرد دستکش­ ها کاملا بستگی به محل استفاده از آن­ها و ویژگی­هایی دارد که خود دستکش باید از آن بهره ببرد. شما عزیزان نیز اگر قصد خرید دستکش ایمنی را دارید بهتر است قبل اقدام به خرید به ویژگی های خاص دستکش و انتظارات کارکنان از دستکش توجه بسیاری داشته باشید و انتخاب خود را بر اساس شرایط کاری و خطرات و تهدیدات احتمالی شغل خود انتخاب کنید.

ویژگی های دستکش ایمنی با کیفیت :

دستکش ایمنی با کیفیت با در نظر داشتن شرایط محیط کاری تولید خواهد شد. این به آن معنی است که شرکت‌های تولید کننده دستکش کار باید از شرایط و خطراتی که در یک محیط کاری افراد و کارکنان را تهدید می‌کند و با بررسی آنها مواد مناسبی را برای تولید دستکش انتخاب نمایند.
یک جفت دستکش کار با کیفیت دستکشی خواهد بود که به تناسب سایز دست افراد تولید شود. چرا که اگر دستکش‌های کار نسبت به سایز دست کارکنان مناسب نباشد، زمینه‌ساز حوادث ناگوار خواهد شد. نکته حائز اهمیت دیگری که باید به آن توجه داشته باشید، ضخامت دستکش ایمنی است. با توجه به شرایط کاری، افراد باید دستکشی را با ضخامت مناسب انتخاب نمایند.
با تمام این تفاسیر اما دستکش کار با کیفیت، دستکشی است که با بهرمندی از مواد اولیه با کیفیت و استفاده از بهترین پارچه‌ها، به وسیله دستگاه‌های مناسب و با در نظر گرفتن استاندارد حوزه‌های کاری تولید شده باشد.

انواع دستکش ایمنی و کاربرد آن ها در صنایع مختلف :

 دستکش های ایمنی مختلف، محافظت های گوناگونی از دست را ارائه می دهند و با اهداف خاصی طراحی شده اند. در ادامه به بررسی مدل های مختلف دستکش ایمنی با جنس آن ها خواهیم پرداخت :

 • دستکش نخی یا پارچه ای :  این نوع دستکش ها معمولاً مصارف عمومی داشته و در فعالیت ها و مشاغلی که نیاز به حفاظت ویژه‌ای ندارد، کاربرد دارد. این نوع دستکش یک پوشش پارچه ای سبک و منعطف ارائه می‌دهد و از سطح ایمنی پایین برخوردار است و می‌تواند محافظت سایشی اندکی را تامین نماید.
 • دستکش کف مواد :  این نوع دستکش محافظ دست صنعتی، به دلیل دارا بودن روکش در ناحیه کف دست و سر انگشتان می تواند کمی بیشتر از دسته اول محافظت ارائه دهد و در برابر سایش مقاوم تر است. معمولاً از نیتریل، pvc، پلی اورتان، لاتکس برای پوشش این نوع دستکش ها استفاده می شود.
 • دستکش چرمی : دستکش چرمی به عنوان یک دستکش کار صنعتی دارای ویژگی هایی نظیر دوام بالا، سطح ایمنی مناسب می باشد. زیرا ضخامت داشته لذا سطح حفاظت بالاتری را نیز نسبت به دو نوع اول ارائه می دهد.
 • دستکش لاتکس :  دستکش های لاتکس معمولاً در محیط های پزشکی و آزمایشگاهی کاربرد داشته و متناسب با فرم دست طراحی شده اند. این نوع دستکش کار ظریف، مانع حرکتی برای دست ها ایجاد نمی نماید و می تواند در برابر آسیب های زیستی، مواد شیمیایی، حلال ها و … از دست ها محافظت نماید .
 • دستکش کولار : دوام بالای دستکش کولار، آن را به گزینه مناسبی برای محیط های صنعتی تبدیل کرده است. این نوع دستکش با وزن سبک، در عین حال مقاوم بوده و از سطح حفاظتی بالایی برخوردار است. در برابر بریدگی، سوراخ شدن مقاوم بوده و می تواند حتی به عنوان آستر در زیر دیگر دستکش ها نیز استفاده شود.
 • دستکش مقاوم شیمیایی :  این نوع دستکش ایمنی صنعتی، بهترین راه حل برای کار با مواد شیمیایی می باشد و دارای انواع گوناگونی است . مایعات شیمیایی و اسیدی که با آنها در تماس است را جذب نمی‌کند و از مقاومت بالایی در برابر انواع مواد شیمیایی، انواع اسید و قلیا، اکل و روغن های صنعتی و … برخوردار است.
 • دستکش ضد ارتعاش : این نوع دستکش کار مردانه کمک می کند تا میزان زیادی از انرژی و ضربه حاصل از انواع ابزار و تجهیزات لرزاننده جذب شود و میزان کمتری به دست منتقل گردد. مناسب جهت استفاده در صنایع ساخت و ساز، خودروسازی و برای کارگرانی از که مدت زمان طولانی از ابزارهای ارتعاشی استفاده می کنند، می باشد.
 • دستکش ضد برش : دستکش ایمنی کار به طور ویژه برای مقاومت در برابر بریدگی و سوراخ شدگی طراحی شده است. مناسب برای صنایعی است که دست افراد در معرض خطر برش با اشیا تیز و برنده قرار دارد.
 • دستکش آلومینیومی :  این نوع دستکش ایمنی، بهترین نوع برای کار با گرما می باشد. در برابر حرارت بالا بسیار مقاوم بوده. به همین دلیل در جوشکاریف ریخته گری رایج است. برخی از انواع دستکش آلومینیومی می تواند حداکثر تا دمای ۲۰۰۰ درجه فارنهایت نیز از دست ها محافظت نماید .
 •  دستکش عایق برق : این نوع محافظ دست، جهت حفاظت افراد به هنگام کار با برق طراحی و تولید شده است. در تولید این نوع دستکش باید استانداردهای لازم رعایت شده باشد و هرگز  نباید ولتاژ بیشتر از حداکثر ولتاژ قابل تحمل برای دستکش، به آن وارد گردد.

قیمت دستکش کار :

خرید دستکش کار برای هر کارگر الزامی است. قیمت دستکش کار نیز بر اساس مواد به کار رفته در تولید، ویژگی­ های خاص و نوع کاربری دستکش تعیین می­گردد. برای مثال قیمت دستکش کارگری را الیاف به کار رفته در تولید، تعداد کپسول های ضد ضربه و برند تولید کننده آن تعیین خواهد کرد.

شما عزیزان نیز اگر قصد خرید دستکش ایمنی را دارید باید به ویژگی ­های مورد نیاز خود و انتظاراتی که از یک دستکش کاری خواهید داشت واقف باشید تا قیمت دستکش کار شما را متعجب نکند.

خرید دستکش کار :

شما می توانید جهت مشاهده تمامی مدل های موجود در سایت مهندس مارت به قسمت دستکش ایمنی مراجعه کرده و دستکش های مخصوص به حرفه خود را انتخاب کرده و خریداری کنید. همچنین در صورت نیاز به مشاوره می توانید با کارشناسان فروش مهندس مارت جهت راهنمایی های لازم در ارتباط باشید .

در این صفحه میتوانید انواع دستکش ، قیمت و مشخصات آن را مشاهده کنید و در صورت نیاز و سوالات بیشتر با پشتیبانی فروشگاه تماس حاصل فرمایید.

مشخصات قیمت و خرید دستکش ایمنی

SS:1403-260203

مقایسه ( 0 مورد )
0
شما این محصولات را انتخاب کرده اید  0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.