کسب و کار خودت رو شروع کن!!!
برند
مهندس مارتی شو

نمایش 1 - 23 کالا از 23

علائم راهداری و ترافیکی

علائم راهداری و ترافیکی

انواع تابلوهای ترافیکی و راهداری فلزی و الومینیومی و شبرنگی نظیر علائم خطر ایست و بازرسی ، ورود ممنوع ، پارک ممنوع و … همچنین علائم ترافیک شهری نظیر چراغ قرمز و چراق هشدار را در مهندس مارت بیابید و با قیمت بسیار مهندس ثبت سفارش نمایید.

علائم ترافیکی

از علائمی که تمامی افراد به آنها حتما برخورد داشته اند و روزانه با آنها مواجه می شود علائم ترافیکی و تابلو ترافیکی است. علائم ترافیکی در برقراری نظم اجتماعی در خیابان، جلوگیری از بروز تصادفات و حفظ جان عابران پیاده نقش اساسی ایفا می کنند.

بدون وجود علائم ترافیکی بر سر هر خیابان هرج و مرجی عظیم شکل می گرفت. انواع علائم ترافیکی بی شمار است ولی یادگیری آنها بسیار آسان است چرا که تصویر هر علامت بیانگر مفهوم تابلو است.

تابلوهای علائم ترافیکی برخی هشدار و برخی دیگر ممنوعیت یک عمل را بیان می کند.

از انواع معروف علائم ترافیکی عبارت اند از:

تابلو پیچ به راست و به چپ،

 • تابلو پیچ به چپ و راست
 • تابلو شیب سربالایی 10 درصد
 • تابلو سرپایینی
 • تابلو سربالایی خطرناک
 • تابلو بیانگر سرعت مجاز
 • تابلو سرازیری خطرناک
 • تابلو پیچ به چپ
 • پیچ به راست
 • تابلو راه از راست باریک می شود
 • تابلو راه از چپ باریک می شود
 • تابلو جاده باریک می شود
 • تابلو چاله
 • تابلو برآمدگی
 • تابلو دست انداز
 • تابلو خطر سقوط در آب
 • تابلو پل متحرک
 • تابلو راه لغزنده
 • تابلو عبور پیاده
 • تابلو تقاطع های مختلف
 • تابلو سبقت ممنوع
 • تابلو پارک ممنوع و …

علائم ترافیکی

مقایسه ( 0 مورد )
0
شما این محصولات را انتخاب کرده اید  0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.