نمایش 1 - 60 کالا از 161

 • کفش اسپرت جدید
  کفش ایمنی خارجی اسپرت باس | boss 9017BK
  مشکی
  تخفیف!

  کفش ایمنی خارجی اسپرت باس | boss 9017BK

  قیمت اصلی ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۵۹۹,۰۰۰ تومان است. %28
 • کفش اسپرت جدید
  کفش ایمنی خارجی اسپرت باس | boss 9017BU
  آبی
  تخفیف!

  کفش ایمنی خارجی اسپرت باس | boss 9017BU

  قیمت اصلی ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۵۹۹,۰۰۰ تومان است. %28
 • برق فشار قوی
  چکمه ایمنی عایق برق فشارقوی فرانسوی اتکه | Etche
  تخفیف!

  چکمه ایمنی عایق برق فشارقوی فرانسوی اتکه | Etche

  قیمت اصلی ۱۰,۳۹۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۰,۰۸۳,۱۵۰ تومان است. %3
 • کفش پرفروش مهندسی
  کفش ایمنی ساق بلند خارجی سان وی مدل WM200
  تخفیف!

  کفش ایمنی ساق بلند خارجی سان وی مدل WM200

  قیمت اصلی ۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان است. %22
 • محصول اورجینال
  کفش ایمنی مهندسی کاترپیلار مدل CAT P90285
  تخفیف!

  کفش ایمنی مهندسی کاترپیلار مدل CAT P90285

  قیمت اصلی ۹,۸۵۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹,۵۵۹,۰۰۰ تومان است. %4
 • محصول اورجینال
  کفش ایمنی کاترپیلار مدل P90284
  تخفیف!

  کفش ایمنی کاترپیلار مدل P90284

  قیمت اصلی ۹,۸۵۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹,۵۵۹,۰۰۰ تومان است. %4
 • کفش سفارشی
  کفش ایمنی خارجی safetoe مدل L-7501
  تخفیف!

  کفش ایمنی خارجی safetoe مدل L-7501

  قیمت اصلی ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان است. %16
 • محصول سفارشی
  کفش ایمنی برند safetoe مدل L-7296
  تخفیف!

  کفش ایمنی برند safetoe مدل L-7296

  قیمت اصلی ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان است. %19
 • محصول سفارشی
  پوتین ایمنی برند ولتکس مدل CSK SBP
  تخفیف!

  پوتین ایمنی برند ولتکس مدل CSK SBP

  قیمت اصلی ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان است. %17
 • سفارشی
  کفش ایمنی عایق برق فشار قوی دمیر demir
  تخفیف!

  کفش ایمنی عایق برق فشار قوی دمیر demir

  قیمت اصلی ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان است. %15
 • کفش مهندسی
  پوتین ایمنی برند ولتکس مدل MSR SBP
  تخفیف!

  پوتین ایمنی برند ولتکس مدل MSR SBP

  قیمت اصلی ۲,۴۳۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان است. %22
 • کفش کار خارجی
  پوتین ایمنی خارجی ولتکس مدل VAULTEX MSH SBP
  تخفیف!

  پوتین ایمنی خارجی ولتکس مدل VAULTEX MSH SBP

  قیمت اصلی ۲,۴۳۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان است. %22
 • محصول سفارشی
  کفش ایمنی خارجی برند ولتکس مدل URT
  تخفیف!

  کفش ایمنی خارجی برند ولتکس مدل URT

  قیمت اصلی ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان است. %20
 • اسپرت مهندسی
  کفش ایمنی اسپرت مهندسی آرمسترانگ
  تخفیف!

  کفش ایمنی اسپرت مهندسی آرمسترانگ

  قیمت اصلی ۳,۲۴۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان است. %23
 • محصول سفارشی
  کفش ایمنی خارجی برند ولتکس | VAULTEX AGO
  تخفیف!

  کفش ایمنی خارجی برند ولتکس | VAULTEX AGO

  قیمت اصلی ۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان است. %19
 • محصول اورجینال
  کفش ایمنی کاترپیلار مدل P724586
  تخفیف!

  کفش ایمنی کاترپیلار مدل P724586

  قیمت اصلی ۹,۸۵۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹,۵۵۹,۰۰۰ تومان است. %4
 • محصول اورجینال
  کفش ایمنی کاترپیلار مدل P90594
  تخفیف!

  کفش ایمنی کاترپیلار مدل P90594

  قیمت اصلی ۹,۸۵۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹,۵۵۹,۰۰۰ تومان است. %4
 • محصول سفارشی
  کفش ایمنی کاترپیلار مدل Caterpillar P91300
  تخفیف!

  کفش ایمنی کاترپیلار مدل Caterpillar P91300

  قیمت اصلی ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان است. %5
 • محصول سفارشی
  کفش ایمنی کاترپیلار مدل Caterpillar P91293
  تخفیف!

  کفش ایمنی کاترپیلار مدل Caterpillar P91293

  قیمت اصلی ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان است. %9
 • سفارشی
  پوتین ایمنی برند کاترپیلار مدل Caterpillar STRUTS
  تخفیف!

  پوتین ایمنی برند کاترپیلار مدل Caterpillar STRUTS

  قیمت اصلی ۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵,۵۵۰,۰۰۰ تومان است. %6
 • محصول سفارشی
  پوتین ایمنی کاترپیلار مدل Caterpillar EDGE P91232
  تخفیف!

  پوتین ایمنی کاترپیلار مدل Caterpillar EDGE P91232

  قیمت اصلی ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان است. %5
 • محصول سفارشی
  پوتین ایمنی کاترپیلار مدل Caterpillar P91055
  تخفیف!

  پوتین ایمنی کاترپیلار مدل Caterpillar P91055

  قیمت اصلی ۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان است. %6
 • محصول سفارشی
  پوتین ایمنی میلر استیل قهوه ای
  تخفیف!

  پوتین ایمنی میلر استیل قهوه ای

  قیمت اصلی ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان است. %20
 • سفارشی
  کفش ایمنی خارجی برند ولتکس مدل VAULTEX RMH
  تخفیف!

  کفش ایمنی خارجی برند ولتکس مدل VAULTEX RMH

  قیمت اصلی ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان است. %17
 • محصول سفارشی
  کفش ایمنی خارجی برند ولتکس مدل VAULTEX FJV
  تخفیف!

  کفش ایمنی خارجی برند ولتکس مدل VAULTEX FJV

  قیمت اصلی ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان است. %12
 • کفش فوق العاده مهندسی
  کفش ایمنی خارجی برند ولتکس مدل VAULTEX EAK
  تخفیف!

  کفش ایمنی خارجی برند ولتکس مدل VAULTEX EAK

  قیمت اصلی ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان است. %36
 • محصول سفارشی
  کفش ایمنی خارجی برند ولتکس مدل VAULTEX BUC
  تخفیف!

  کفش ایمنی خارجی برند ولتکس مدل VAULTEX BUC

  قیمت اصلی ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان است. %17
 • محصول سفارشی
  روکفشی عایق برق رسپیرکس مدل کامپکت
  تخفیف!

  روکفشی عایق برق رسپیرکس مدل کامپکت

  قیمت اصلی ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان است. %16
 • محصول سفارشی
  کفش ایمنی خارجی ساق کوتاه Safety Jogger مدل X2020
  تخفیف!

  کفش ایمنی خارجی ساق کوتاه Safety Jogger مدل X2020

  قیمت اصلی ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان است. %20
 • محصول سفارشی
  کفش کوهنوردی پایار مدل فالکون
  تخفیف!

  کفش کوهنوردی پایار مدل فالکون

  قیمت اصلی ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان است. %14
 • محصول سفارشی
  کفش ایمنی خارجی Safety Jogger مدل X2000

  کفش ایمنی خارجی Safety Jogger مدل X2000

  ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • سفارشی
  کفش ایمنی کاترپیلار مدل CATERPILLAR P90501
  تخفیف!

  کفش ایمنی کاترپیلار مدل CATERPILLAR P90501

  قیمت اصلی ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان است. %5
 • محصول سفارشی
  پوتین ایمنی جوشکاری Safety Jogger مدل Mercurius
  تخفیف!

  پوتین ایمنی جوشکاری Safety Jogger مدل Mercurius

  قیمت اصلی ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان است. %18
 • کفش اورجینال کاسموس
  کفش ایمنی Safety Jogger مدل Cosmos sj flex اورجینال
  تخفیف!

  کفش ایمنی Safety Jogger مدل Cosmos sj flex اورجینال

  قیمت اصلی ۱,۸۲۲,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان است. %26
 • محصول سفارشی
  کفش ایمنی خارجی WORKMAN مدل APPROVED
  تخفیف!

  کفش ایمنی خارجی WORKMAN مدل APPROVED

  قیمت اصلی ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان است. %24
 • محصول سفارشی
  کفش ایمنی خارجی اورجینال Miller Steel مدل EX SBP
  تخفیف!

  کفش ایمنی خارجی اورجینال Miller Steel مدل EX SBP

  قیمت اصلی ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان است. %18
 • کفش مهندسی خارجی
  پوتین ایمنی خارجی ورکمن WORKMAN WK QA 90
  تخفیف!

  پوتین ایمنی خارجی ورکمن WORKMAN WK QA 90

  قیمت اصلی ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان است. %11
 • محصول سفارشی
  پوتین ایمنی خارجی VAULTEX مدل VHH AK SBP
  تخفیف!

  پوتین ایمنی خارجی VAULTEX مدل VHH AK SBP

  قیمت اصلی ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان است. %14
 • محصول سفارشی
  پوتین ایمنی خارجی VAULTEX مدل VHG AK SBP
  تخفیف!

  پوتین ایمنی خارجی VAULTEX مدل VHG AK SBP

  قیمت اصلی ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان است. %20
 • محصول سفارشی
  پوتین ایمنی خارجی برند ولتکس مدل VAULTEX V208
  تخفیف!

  پوتین ایمنی خارجی برند ولتکس مدل VAULTEX V208

  قیمت اصلی ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان است. %18
 • محصول سفارشی
  کفش ایمنی خارجی اورجینال Miller Steel مدل Ak MSB
  تخفیف!

  کفش ایمنی خارجی اورجینال Miller Steel مدل Ak MSB

  قیمت اصلی ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان است. %19
 • محصول سفارشی
  کفش ایمنی خارجی اورجینال Miller Steel مدل Ak MHR
  تخفیف!

  کفش ایمنی خارجی اورجینال Miller Steel مدل Ak MHR

  قیمت اصلی ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان است. %20
 • محصول سفارشی
  کفش ایمنی مهندسی UVEX سری 6999
  تخفیف!

  کفش ایمنی مهندسی UVEX سری 6999

  قیمت اصلی ۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸,۵۵۰,۰۰۰ تومان است. %3
 • سفارشی
  پوتین ایمنی مهندسی Uvex مدل Xenova
  تخفیف!

  پوتین ایمنی مهندسی Uvex مدل Xenova

  قیمت اصلی ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸,۸۵۰,۰۰۰ تومان است. %2
 • محصول سفارشی
  کفش ایمنی یووکس مدل motion sport sandal S1 SRC
  تخفیف!

  کفش ایمنی یووکس مدل motion sport sandal S1 SRC

  قیمت اصلی ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان است. %5
 • سفارشی
  چکمه زمستانی یووکس quatro pro S2 CI SRC
  تخفیف!

  چکمه زمستانی یووکس quatro pro S2 CI SRC

  قیمت اصلی ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان است. %4
 • سفارشی
  پوتین ایمنی یووکس motion sport S2 SRC lace-up boot
  تخفیف!

  پوتین ایمنی یووکس motion sport S2 SRC lace-up boot

  قیمت اصلی ۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸,۴۵۰,۰۰۰ تومان است. %6
 • سفارشی
  کفش کارمندی یووکس office S1 SRA سری 9541
  تخفیف!

  کفش کارمندی یووکس office S1 SRA سری 9541

  قیمت اصلی ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان است. %4
 • سفارشی
  کفش ایمنی زنانه Elten مدل Sensation S2
  تخفیف!

  کفش ایمنی زنانه Elten مدل Sensation S2

  قیمت اصلی ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان است. %19
 • سفارشی
  کفش ایمنی Safety Jogger مدل Cosmos طرح 2
  تخفیف!

  کفش ایمنی Safety Jogger مدل Cosmos طرح 2

  قیمت اصلی ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان است. %20
 • سفارشی
  پوتین ایمنی زنانه Safety Jogger مدل BESTLADY
  تخفیف!

  پوتین ایمنی زنانه Safety Jogger مدل BESTLADY

  قیمت اصلی ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان است. %20
 • سفارشی
  کفش ایمنی Safety Jogger مدل XPLORE
  تخفیف!

  کفش ایمنی Safety Jogger مدل XPLORE

  قیمت اصلی ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان است. %20
 • سفارشی
  پوتین ایمنی برند کاترپیلار مدل P91196
  تخفیف!

  پوتین ایمنی برند کاترپیلار مدل P91196

  قیمت اصلی ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان است. %7
 • سفارشی
  پوتین ایمنی کاترپیلار مدل Diagnostic S3 سری SRC-br
  تخفیف!

  پوتین ایمنی کاترپیلار مدل Diagnostic S3 سری SRC-br

  قیمت اصلی ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان است. %5
 • محصول سفارشی
  کفش ایمنی کاترپیلار Diagnostic S3 سری SRC-bl
  تخفیف!

  کفش ایمنی کاترپیلار Diagnostic S3 سری SRC-bl

  قیمت اصلی ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴,۸۵۰,۰۰۰ تومان است. %3
 • سفارشی
  کفش ایمنی اسکچرز مدل Soft Stride
  تخفیف!

  کفش ایمنی اسکچرز مدل Soft Stride

  قیمت اصلی ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان است. %20
 • سفارشی
  کفش کار زنانه اسکچرز مدل Gwinner
  تخفیف!

  کفش کار زنانه اسکچرز مدل Gwinner

  قیمت اصلی ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان است. %14
 • محصول سفارشی
  کفش ایمنی کار اسکچرز مدل Oswald
  تخفیف!

  کفش ایمنی کار اسکچرز مدل Oswald

  قیمت اصلی ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان است. %20
 • محصول سفارشی
  کفش کار برند اسکچرز مدل Relaxed Fit
  تخفیف!

  کفش کار برند اسکچرز مدل Relaxed Fit

  قیمت اصلی ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان است. %22
 • محصول سفارشی
  کفش ایمنی کار اسکچرز مدل Soft Stride
  تخفیف!

  کفش ایمنی کار اسکچرز مدل Soft Stride

  قیمت اصلی ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان است. %24

کفش ایمنی خارجی

کفش ایمنی و پوتین ایمنی خارجی وارداتی

کفش ایمنی خارجی و پوتین ایمنی خارجی به علت کیفیت بالا ، استاندارد های روز جهانی ، وزن مناسب و طبی بودن کفش ها طرفداران بسیاری دارند.

کفش و پوتین ایمنی خارجی همانگونه که مشخص است به دلیل اینکه جز تجهیزات ایمنی وارداتی محسوب می باشد دارای کیفیت بسیار بالایی هستند و از نظر مواد مورد استفاده و محصولاتی که در تولید کفش و پوتین ایمنی استفاده می شود بسیار با کیفیت هستند.

امروزه به دلیل اینکه کفش های وارداتی نیز از کیفیت بالایی برخوردار هستند و به دلیل قیمت بالایی که کفش و پوتین کار خارجی دارد افراد ترجیح به خرید محصولات داخلی می دهند اما باز همچنان افرادی هستند که به دلیل راحتی استفاده و کیفیت بالا محصولات وارداتی باز هم ترجیح به خرید این مدل از کفش ها را می دهند.

راهنمای خرید کفش و پوتین ایمنی خارجی

اگر از ویژگی های کفش و پوتین ایمنی با کیفیت آگاه نیستید، به راحتی می توانید با خواندن علائم اختصاری زیر از ویژگی های آن محصول آگاه شوید.

 • FO : وجود این علامت به معنی وجود کفپوش مقاوم در برابر هیدروکربن است.
 • A : این علامت به معنی ضد الکتریسیته ساکن بودن کفش ایمنی است.
 • E : این علامت به معنی پاشنه و زیره راحت می باشد که باعث دیرتر خسته شدن شما می شود.
 • P : این علامت نشان دهنده زیره ضد نفوذ کفش است.
 • Wru : این علامت به معنی ضد آب بودن رویه و بعضی از قسمت های دیگر کفش است.
 • Wr : این علامت نشان می دهد که کفش کاملا ضد آب است.

بهترین برند های کفش و پوتین ایمنی خارجی

برند های بسیار زیادی وجود دارد که کفش و پوتین های ایمنی با کیفیت تولید می کنند اما با این حال در بین این برند ها نیز رقابت وجود دارد و همیشه آن ها سعی به تولید بهترین کار های خود می کنند تا به امروز بعضی از برند های کفش کار وارداتی در بین مردم محبوبیت بالایی دارند و همچنان در حین خرید افراد ترجیح به خرید از این برند ها می دهند این برند ها شامل:

 • ردوینگ
 • یووکس
 • سیفتی جاگر
 • کاترپیلار
 • ولتکس

توجه کنید که برند های خارجی دیگری نیز وجود دارد اما به دلیل کیفیت بالا این برند ها بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

کفش ایمنی طبی خارجی سبک

خرید کفش و پوتین ایمنی خارجی

امروزه و در حال حاضر بسیاری از شرکت های تولید کننده که در داخل کشور هستند اقدام به تولید محصولاتی کاملا مشابهی با نمونه های خارجی و اصلی کرده اند. نکته ی که بسیار حائر اهمیت این است که تولید کنندگان محصولات کیفیت پایین و غیر اورجینال خود را با قیمت هایی پایین تر نسبت به کفش های خارجی، به اسم و بجای آنها می فروشند.

در حال حاضر بسیاری از فروشگاه ها و سایت های فروش آنلاین را مشاهده میکنیم که محصولات فیک و کیفیت پایین را به اسم برند های خارجی تولید و به مشترین نا آگاه می فروشند.

کلیه کفش های ایمنی دارای استاندارد های روز جهانی هستند.

مهندس مارت با ارائه کاملترین مجموعه تجهیزات ایمنی محافظ پا از برترین برند های روز دنیا توانسته گام مهمی در جهت تامین کفش های مهندسی و با کیفیت در جهت رفاه حال شما عزیزان برداشته باشد.

تمامی کفش ها با ضمانت اصل بودن و سلامت محصول عرضه میگردند و در صورت مناسب نبودن سایز کفش ، تعویض سایز محصول برای مشتریان عزیز امکان پذیر می باشد.

استاندارد های کفش و پوتین ایمنی خارجی وارداتی

استاندارد کفش ایمنی خارجی مجموعه ای از الزامات و ویژگی هایی است که یک کفش کار وارداتی باید داشته باشد تا بتواند از پاها در برابر آسیب های احتمالی در محیط های کاری خارجی محافظت کند. این استانداردها توسط سازمان های مختلف ملی و بین المللی تدوین شده اند.

استاندارد های کفش و پوتین ایمنی خارجی

برخی از مهم ترین استانداردهای کفش ایمنی خارجی عبارتند از:

 • استاندارد EN ISO 20345: این استاندارد توسط کمیته اروپایی استاندارد (CEN) تدوین شده است و برای کفش ایمنی وارداتی در کشورهای اروپایی کاربرد دارد.
 • استاندارد ANSI Z41-19: این استاندارد توسط انجمن ملی استاندارد آمریکا (ANSI) تدوین شده است و برای پوتین ایمنی خارجی در ایالات متحده کاربرد دارد.
 • استاندارد AS/NZS 2210.3: این استاندارد توسط کمیته استاندارد استرالیا و نیوزیلند (AS/NZS) تدوین شده است و برای پوتین ایمنی وارداتی در استرالیا و نیوزیلند کاربرد دارد.

 ویژگی های کفش ایمنی خارجی وارداتی

این استانداردها ویژگی های مختلفی را برای کفش ایمنی خارجی مشخص می کنند. برخی از مهم ترین ویژگی های مورد نیاز کفش ایمنی خارجی عبارتند از:

 • مقاومت در برابر ضربه: کفش ایمنی وارداتی مهندسی باید بتواند از پاها در برابر ضربات ناشی از سقوط اجسام، برخورد با تجهیزات و سایر خطرات احتمالی محافظت کند. این مقاومت در برابر ضربه معمولاً با استفاده از موادی مانند چرم، فولاد یا مواد کامپوزیتی حاصل می شود.
 • مقاومت در برابر سایش: کفش کار مهندسی خارجی باید بتواند از پاها در برابر سایش ناشی از راه رفتن روی سطوح ناهموار و زبر محافظت کند. این مقاومت در برابر سایش معمولاً با استفاده از موادی مانند چرم، لاستیک یا مواد کامپوزیتی حاصل می شود.
 • مقاومت در برابر نفوذ آب و سایر مایعات: کفش ضد آب خارجی باید بتواند از پاها در برابر نفوذ آب و سایر مایعات محافظت کند. این مقاومت در برابر نفوذ معمولاً با استفاده از موادی مانند چرم یا مواد ضد آب حاصل می شود.
 • مقاومت در برابر لغزش: کفش کار ضد لغزش خارجی باید بتواند از پاها در برابر لغزش روی سطوح مرطوب و روغنی محافظت کند. این مقاومت در برابر لغزش معمولاً با استفاده از موادی مانند لاستیک یا مواد ضد لغزش حاصل می شود.

کفش ایمنی خارجی باید به طور منظم توسط افراد مورد بررسی قرار گیرد تا از سالم بودن آن اطمینان حاصل شود. در صورت مشاهده هرگونه آسیب یا نقص در پوتین ایمنی کار خارجی، باید بلافاصله تعویض شود.

سایر ویژگی های زیره کفش ایمنی خارجی ( پلی یورتان و ترمو پلی اورتان )

علاوه بر ویژگی های ذکر شده، برخی از کفش های ایمنی خارجی ممکن است دارای ویژگی های اضافی مانند موارد زیر باشند:

 • زیره ضد سایش: کفپوش ضد سایش به افزایش مقاومت پوتین ایمنی خارجی در برابر سایش کمک می کند.
 • زیره ضد لغزش: کفپوش ضد لغزش به کاهش خطر لغزش روی سطوح مرطوب و روغنی کمک می کند.
 • زیره عایق الکتریکی: کفپوش عایق الکتریکی از پاها در برابر برق گرفتگی محافظت می کند.
 • زیره محافظت از سرپنجه: کفپوش محافظت از سرپنجه از پاها در برابر ضربات ناشی از سقوط اجسام سنگین محافظت می کند.

سایر نکات برای خرید کفش و پوتین ایمنی خارجی وارداتی

انتخاب کفش ایمنی خارجی مناسب به نوع کار و خطرات احتمالی بستگی دارد. هنگام انتخاب کفش کار اورجینال، باید موارد زیر را در نظر گرفت:

 • نوع کار: نوع کار تعیین می کند که کدام ویژگی ها برای کفش ایمنی اورجینال و اصلی مهم هستند. به عنوان مثال، اگر کار شما شامل راه رفتن روی سطوح ناهموار است، به کفش کار اورجینال با مقاومت بالا در برابر سایش نیاز دارید.
 • خطرات احتمالی: خطرات احتمالی در محل کار شما تعیین می کند که کدام ویژگی ها برای پوتین ایمنی خارجی ضروری هستند. به عنوان مثال، اگر در معرض خطر برق گرفتگی هستید، به کفش ایمنی خارجی با کفپوش عایق الکتریکی نیاز دارید.

سال تولید و انقضای کفش ایمنی خارجی

 • سال تولید: سال تولید کفش های خارجی بسیار حائز اهمیت است. با توجه به تاریخ انقضا و مصرف مواد پلاستیکی و چسب هاب شیمیایی، پس از گذر زمان طی چند سال، کیفیت کفش ها بسیار بسیار کاهش یافته و ممکن است پس از چند ماه یا پس از چند روز استفاده متلاشی شوند.

لینک های مرتبط با کفش و پوتین ایمنی خارجی وارداتی

خرید کفش ایمنی مهندسی

خرید کفش ایمنی و کفش کار کارگری و ارزان قیمت

خرید کفش پرسنلی و کفش اداری

خرید کفش ایمنی اسپرت

خرید کفش ایمنی زنانه

خرید کفش ایمنی عایق برق

خرید کفش ایمنی طبی

 

 

EN:1009402

مقایسه ( 0 مورد )
0
شما این محصولات را انتخاب کرده اید  0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.