کسب و کار خودت رو شروع کن!!!
فیلتر براساس قیمت :
برند
رنگ محصول
سایز کفش
مهندس مارتی شو

نمایش 1 - 31 کالا از 31

 • کفش سفارشی
  کفش ایمنی بافت ساتر مدل استایل آبی
  آبی
  تخفیف!

  کفش ایمنی بافت ساتر مدل استایل آبی

  قیمت اصلی ۱,۲۵۹,۵۵۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۲۲۱,۷۶۴ تومان است. %3
 • کفش سفارشی
  پوتین ایمنی ساتر عایق برق مدل ولف مشکی
  تخفیف!

  پوتین ایمنی ساتر عایق برق مدل ولف مشکی

  قیمت اصلی ۱,۱۰۷,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۰۷۳,۷۹۰ تومان است. %3
 • کفش سفارشی
  کفش ایمنی بافت ساتر مدل استایل طوسی
  طوسی
  تخفیف!

  کفش ایمنی بافت ساتر مدل استایل طوسی

  قیمت اصلی ۱,۲۵۹,۵۵۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۲۲۱,۷۶۴ تومان است. %3
 • کفش سفارشی
  پوتین ایمنی ساتر مدل زبرا مشکی
  تخفیف!

  پوتین ایمنی ساتر مدل زبرا مشکی

  قیمت اصلی ۶۴۱,۲۵۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۲۲,۰۱۳ تومان است. %3
 • کفش سفارشی
  کفش ایمنی ساتر مدل زیکو مشکی
  تخفیف!

  کفش ایمنی ساتر مدل زیکو مشکی

  قیمت اصلی ۵۹۶,۷۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۷۸,۷۹۹ تومان است. %3
 • کفش سفارشی
  پوتین ایمنی ساتر مدل پلار مشکی
  تخفیف!

  پوتین ایمنی ساتر مدل پلار مشکی

  قیمت اصلی ۹۵۸,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۲۹,۷۴۵ تومان است. %3
 • کفش سفارشی
  کفش ایمنی ساتر مدل پاندا مشکی
  تخفیف!

  کفش ایمنی ساتر مدل پاندا مشکی

  قیمت اصلی ۹۴۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۱۶,۶۵۰ تومان است. %3
 • کفش سفارشی
  پوتین ایمنی ساتر عایق برق چیتا مشکی
  تخفیف!

  پوتین ایمنی ساتر عایق برق چیتا مشکی

  قیمت اصلی ۱,۱۶۷,۷۵۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۱۳۲,۷۱۸ تومان است. %3
 • کفش سفارشی
  پوتین ایمنی ساتر مدل چیتا مشکی
  تخفیف!

  پوتین ایمنی ساتر مدل چیتا مشکی

  قیمت اصلی ۱,۳۹۰,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۳۴۸,۷۸۵ تومان است. %3
 • کفش سفارشی
  کفش ایمنی ساتر مدل یوز مشکی
  تخفیف!

  کفش ایمنی ساتر مدل یوز مشکی

  قیمت اصلی ۱,۳۸۹,۱۵۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۳۴۷,۴۷۶ تومان است. %3
 • کفش سفارشی
  پوتین ایمنی ساتر مدل تایگر مشکی زرد
  تخفیف!

  پوتین ایمنی ساتر مدل تایگر مشکی زرد

  قیمت اصلی ۹۵۳,۱۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۲۴,۵۰۷ تومان است. %3
 • کفش سفارشی
  کفش ایمنی ساتر مدل پوما مشکی
  تخفیف!

  کفش ایمنی ساتر مدل پوما مشکی

  قیمت اصلی ۹۵۰,۴۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۲۱,۸۸۸ تومان است. %3
 • کفش سفارشی
  کفش ایمنی ساتر مدل فکس مشکی
  تخفیف!

  کفش ایمنی ساتر مدل فکس مشکی

  قیمت اصلی ۱,۱۲۰,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۰۸۶,۸۸۵ تومان است. %3
 • کفش سفارشی
  کفش ایمنی ساتر مدل نیو فکس مشکی
  تخفیف!

  کفش ایمنی ساتر مدل نیو فکس مشکی

  قیمت اصلی ۱,۱۴۳,۴۵۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۱۰۹,۱۴۷ تومان است. %3
 • کفش سفارشی
  پوتین ایمنی ساتر مدل نیو ولف مشکی
  تخفیف!

  پوتین ایمنی ساتر مدل نیو ولف مشکی

  قیمت اصلی ۱,۲۱۹,۰۵۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۱۸۲,۴۷۹ تومان است. %3
 • کفش سفارشی
  پوتین ایمنی ساتر مدل آرکو نبوک
 • کفش سفارشی
  پوتین ایمنی ساتر مدل آرکو
  سفیدمشکی
  تخفیف!

  پوتین ایمنی ساتر مدل آرکو

  قیمت اصلی ۱,۲۵۵,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۲۱۷,۸۳۵ تومان است. %3
 • کفش سفارشی
  پوتین ایمنی ساتر مدل ساکو فیلی
  تخفیف!

  پوتین ایمنی ساتر مدل ساکو فیلی

  قیمت اصلی ۱,۳۲۳,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۲۸۳,۳۱۰ تومان است. %3
 • کفش سفارشی
  پوتین ایمنی ساتر مدل ساکو قهوه‌ای
  تخفیف!

  پوتین ایمنی ساتر مدل ساکو قهوه‌ای

  قیمت اصلی ۱,۳۱۶,۲۵۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۲۷۶,۷۶۳ تومان است. %3
 • کفش سفارشی
  پوتین ایمنی ساتر مدل ولف مشکی
  تخفیف!

  پوتین ایمنی ساتر مدل ولف مشکی

  قیمت اصلی ۹۹۰,۹۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۶۱,۱۷۳ تومان است. %3
 • کفش سفارشی
  کفش ایمنی ساتر مدل پیتون
  قهوه ایمشکی
  تخفیف!

  کفش ایمنی ساتر مدل پیتون

  قیمت اصلی ۱,۵۴۴,۴۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۴۹۸,۰۶۸ تومان است. %3
 • کفش سفارشی
  پوتین ایمنی برند ساتر مدل لیون مشکی
  تخفیف!

  پوتین ایمنی برند ساتر مدل لیون مشکی

  قیمت اصلی ۹۳۸,۲۵۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۱۰,۱۰۳ تومان است. %3
 • کفش سفارشی
  پوتین ایمنی ساتر مدل پانتر مشکی
  تخفیف!

  پوتین ایمنی ساتر مدل پانتر مشکی

  قیمت اصلی ۹۵۳,۱۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۲۴,۵۰۷ تومان است. %3
 • کفش سفارشی
  کفش ایمنی ساتر مدل نیو لیون مشکی آبی
  تخفیف!

  کفش ایمنی ساتر مدل نیو لیون مشکی آبی

  قیمت اصلی ۱,۱۲۱,۸۵۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۰۸۸,۱۹۵ تومان است. %3
 • کفش سفارشی
  پوتین ایمنی ساتر مدل نیو پانتر مشکی آبی
  تخفیف!

  پوتین ایمنی ساتر مدل نیو پانتر مشکی آبی

  قیمت اصلی ۱,۱۲۴,۵۵۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۰۹۰,۸۱۴ تومان است. %3
 • محصول سفارشی
  کفش ایمنی ساتر مدل نیو لیون مشکی نارنجی
  تخفیف!

  کفش ایمنی ساتر مدل نیو لیون مشکی نارنجی

  قیمت اصلی ۶۸۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۳۰,۰۰۰ تومان است. %8
 • محصول سفارشی
  پوتین ایمنی ساتر مدل نیو پانتر مشکی نارنجی
  تخفیف!

  پوتین ایمنی ساتر مدل نیو پانتر مشکی نارنجی

  قیمت اصلی ۶۹۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۴۰,۰۰۰ تومان است. %8
 • محصول سفارشی
  پوتین عایق برق ساتر مدل نیو پانتر مشکی
  تخفیف!

  پوتین عایق برق ساتر مدل نیو پانتر مشکی

  قیمت اصلی ۶۷۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۲۰,۰۰۰ تومان است. %8
 • کفش سفارشی
  کفش ایمنی ساق بلند ساتر مدل ولف
  خاکیفیلی
  تخفیف!

  کفش ایمنی ساق بلند ساتر مدل ولف

  قیمت اصلی ۹۸۵,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۵۵,۹۳۵ تومان است. %3
 • کفش سفارشی
  کفش ایمنی ساق بلند ساتر مدل جگوار
  خاکیسفیدطلایی + 2
  تخفیف!

  کفش ایمنی ساق بلند ساتر مدل جگوار

  قیمت اصلی ۱,۵۴۵,۷۵۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۴۹۹,۳۷۸ تومان است. %3
 • کفش سفارشی
  کفش ایمنی بافت ساتر مدل نیو استایل
  تخفیف!

  کفش ایمنی بافت ساتر مدل نیو استایل

  قیمت اصلی ۱,۲۸۱,۱۵۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۲۴۲,۷۱۶ تومان است. %3

کفش ایمنی ساتر

نمایندگی کفش ایمنی ساتر

مهندس مارت نمایندگی فروش اینترنتی کفش ایمنی ساتر تولید کننده انواع کفش و پوتین ایمنی مطابق استاندارد های جهانی است.

درباره شرکت سازنده:

گروه تولیدی شرکت ساتر تجارت چرمین گیتی که به شرکت ساتر معروف است در سال 1397 فعالیت خود را شروع کرد .

این شرکت با هدف تولید و طراحی انواع پاپوش های ایمنی ، مهندسی ، پرسنلی و اداری در کلاس بین المللی و با مجهز نمودن خطوط تولید خود به ماشین آلات روز دنیا و استفاده از مواد اولیه مرغوب و با انتخاب منابع انسانی مجرب ، قدم به عرصه ی تولید نهاده است .

این گروه تولیدی علاوه بر اخذ مجوز های اولیه فعالیت شامل پروانه بهره‌برداری و پروانه کسب، موفق به کسب نشان استاندارد ملی ایران و تاییدیه مرکز تحقیقات وزارت کار برای انواع کفش‌های ایمنی، عایق برق و برق فشار قوی گردیده است .

این شرکت توانسته است با هدف طراحی، تولید و عرضه انواع کفش های چرمی مردانه، ایمنی، مهندسی و البسه صنعتی در جهت تامین نیاز هموطنان عزیز، شرکت ها و کارخانجات  در سراسر کشور و با چشم انداز شناسایی بازا ر های هدف برای صادرات تولیدات خود، قدم به عرصه تولید نهاد و در همان ابتدای راه افتخار صادرات به کشورهای آذربایجان، افغانستان و عراق را در کارنامه خود جای داده است.

خرید کفش های ایمنی ساتر:

کفش های ایمنی تولید شده توسط برند ساتر تمامی ویژگی های یک کفش مناسب را دارا است. تمامی کفش های ایمنی ساتر به هیچ عنوان دارای طراحی غیر ارگونومیک نیستند و استفاده از آن ها بر خلاف کفش های نامرغوب و غیر استاندارد آسیبی به استخوان بندی و ستون فقرات شما نخواهد شد.

کفش های ایمنی تولید شده به صورت چرم و DTY است که کفش هایی که دارای رویه DTY است دارای قابلیت شستشو بوده و به راحتی می توانید رویه آن را تمیز کنید. همچنین سرپنجه های استفاده شده از نوع کامپوزیت است که بسیار سبک و راحت هستند و در حین استفاده طولانی مدت هیچ آسیبی به پا وارد نمی کند .

انواع تولیدات کفش ایمنی ساتر:

کفش های تولید شده در ساتر جز مهم ترین تولید کنندگان کفش است که این کفش ها شامل :

 • کفش ایمنی
 • کفش ایمنی مهندسی
 • کفش آتش نشانی و جوشکاری
 • کفش پرسنلی

به این نکته بسیار مهم توجه داشته باشید که این شرکت با تنوع طرح بسیار بالایی توانسته نیاز هر سلیقه را در رابطه با خرید کفش ایمنی به خوبی برطرف کند .

قیمت و خرید کفش ایمنی ساتر:

برای مشاهده قیمت و خرید کفش ایمنی ساتر در مهندس مارت می توانید به وب سایت مراجعه کنید و یا از طریق کارشناسان استعلام بگیرید.

در ادامه، به برخی از ویژگی های کلی کفش های ایمنی ساتر اشاره می کنیم:

 • رویه این کفش ها از چرم طبیعی یا مصنوعی ساخته شده است.
 • زیره این کفش ها از لاستیک یا پلی اورتان ساخته شده است.
 • این کفش ها دارای استانداردهای ایمنی مختلفی از جمله EN ISO 20345:2011، EN ISO 20347:2012، و EN ISO 20344:2011 هستند.
 • این کفش ها دارای ویژگی های مختلفی از جمله ضد لغزش، ضد سایش، ضد سوراخ شدن، و ضد ضربه هستند.

کفش ایمنی ساتر یکی از برندهای معتبر ایرانی در زمینه تولید کفش ایمنی است. این کفش ها از کیفیت و دوام بالایی برخوردار هستند و در محیط های کاری مختلف قابل استفاده هستند.

مهندس مارت به عنوان تامین کننده کفش ایمنی این برند ایرانی و عرضه به قیمت کارخانه کیفیت این محصولات را از نظر دوام و استاندارد های لازم تامین می نماید و شما عزیزان با اطمینان می توانید به راحتی خرید خود را انجام دهید .

لینک های مرتبط :

کفش ایمنی برند یحیی

کفش ایمنی برند پاتن

کفش ایمنی برند ایمن پا

کفش ایمنی برند پای آرا

کفش ایمنی برند فرزین

کفش ایمنی برند ارک

کفش ایمنی برند پادکس

کفش ایمنی برند کلار

.

.

.

EN:081102

مقایسه ( 0 مورد )
0
شما این محصولات را انتخاب کرده اید  0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.