کسب و کار خودت رو شروع کن!!!
فیلتر براساس قیمت :
برند
سایز کفش
خصوصیات ایمنی خاص
مهندس مارتی شو

نمایش 1 - 60 کالا از 78

 • کفش عایق برق
  کفش ایمنی پاتن مدل آرتین عایق برق
  تخفیف!

  کفش ایمنی پاتن مدل آرتین عایق برق

  ۹۹۳,۹۱۱ تومان %3
 • پرسنلی طبی زنانه
  کفش پرسنلی زنانه بی بند لنا پلاس پاتن
  تخفیف!

  کفش پرسنلی زنانه بی بند لنا پلاس پاتن

  ۱,۱۳۶,۶۴۶ تومان %3
 • پرسنلی زنانه
  کفش پرسنلی طبی زنانه بی بند لنا پاتن
  تخفیف!

  کفش پرسنلی طبی زنانه بی بند لنا پاتن

  ۱,۱۲۳,۵۵۱ تومان %3
 • پرسنلی طبی
  کفش پرسنلی بی بند مارشال سافتی پاتن
  تخفیف!

  کفش پرسنلی بی بند مارشال سافتی پاتن

  ۱,۲۹۲,۴۷۷ تومان %3
 • طبی بدون بند
  کفش پرسنلی بی بند مارشال چاپی پاتن
  تخفیف!

  کفش پرسنلی بی بند مارشال چاپی پاتن

  ۱,۲۱۱,۲۸۸ تومان %3
 • مردانه سایز بزرگ
  کفش پرسنلی مردانه سهند بندی (بزرگ پا)
  تخفیف!

  کفش پرسنلی مردانه سهند بندی (بزرگ پا)

  ۱,۱۱۴,۳۸۵ تومان %3
 • اداری طبی
  کفش اداری مردانه کارو بندی پاتن
  تخفیف!

  کفش اداری مردانه کارو بندی پاتن

  ۱,۳۴۰,۹۲۸ تومان %3
 • پرسنلی چرمی
  کفش پرسنلی مردانه ساترا بندی پاتن
  تخفیف!

  کفش پرسنلی مردانه ساترا بندی پاتن

  ۷۹۸,۷۹۵ تومان %3
 • اداری بدون بند
  کفش پرسنلی مردانه آریان بدون بند پاتن
  تخفیف!

  کفش پرسنلی مردانه آریان بدون بند پاتن

  ۷۹۸,۷۹۵ تومان %3
 • عایق برق با کیفیت
  کفش ایمنی مهندسی پاتن مدل پاور عایق برق
  تخفیف!

  کفش ایمنی مهندسی پاتن مدل پاور عایق برق

  ۹۶۹,۰۳۰ تومان %3
 • مهندسی با کیفیت
  کفش ایمنی مهندسی پاتن مدل پاور
  تخفیف!

  کفش ایمنی مهندسی پاتن مدل پاور

  ۹۶۹,۰۳۰ تومان %3
 • کیفیت بالا
  کفش ایمنی پاتن مدل رایکا عایق برق
  تخفیف!

  کفش ایمنی پاتن مدل رایکا عایق برق

  ۱,۰۶۵,۹۳۳ تومان %3
 • حفظ سلامتی پا
  کفش ایمنی پاتن مدل دلتا عایق برق
  تخفیف!

  کفش ایمنی پاتن مدل دلتا عایق برق

  ۹۵۳,۳۱۶ تومان %3
 • با کیفیت و قیمت مناسب
  کفش ایمنی پاتن مدل پرواز عایق برق
  تخفیف!

  کفش ایمنی پاتن مدل پرواز عایق برق

  ۷۵۹,۵۱۰ تومان %3
 • راحتی و ایمنی بالا
  کفش ایمنی پاتن مدل آلتای عایق برق
  تخفیف!

  کفش ایمنی پاتن مدل آلتای عایق برق

  ۸۳۱,۵۳۳ تومان %3
 • راحتی و کیفیت بالا
  کفش ایمنی مهندسی پاتن مدل آلتای پلاس
  تخفیف!

  کفش ایمنی مهندسی پاتن مدل آلتای پلاس

  ۸۷۲,۱۲۷ تومان %3
 • راحت و طول عمر بالا
  پوتین ایمنی کارگری پاتن مدل پاویا عایق برق
  تخفیف!

  پوتین ایمنی کارگری پاتن مدل پاویا عایق برق

  ۹۸۶,۰۵۴ تومان %3
 • ایمنی و راحتی بالا
  پوتین ایمنی پاتن مدل پاویا
  تخفیف!

  پوتین ایمنی پاتن مدل پاویا

  ۹۸۶,۰۵۴ تومان %3
 • طبی و راحتی بالا
  پوتین ایمنی پاتن مدل مارکو عایق برق
  تخفیف!

  پوتین ایمنی پاتن مدل مارکو عایق برق

  ۱,۰۰۹,۶۲۵ تومان %3
 • راحتی و ایمنی بالا
  پوتین ایمنی پاتن مدل مارس عایق برق
  تخفیف!

  پوتین ایمنی پاتن مدل مارس عایق برق

  ۱,۲۵۹,۷۳۹ تومان %3
 • کیفیت و راحتی بالا
  پوتین ایمنی پاتن مدل رایمون عایق برق
  تخفیف!

  پوتین ایمنی پاتن مدل رایمون عایق برق

  ۱,۰۸۲,۹۵۷ تومان %3
 • ایمنی و راحتی بالا
  پوتین ایمنی پاتن مدل دانوب عایق برق
  تخفیف!

  پوتین ایمنی پاتن مدل دانوب عایق برق

  ۹۶۹,۰۳۰ تومان %3
 • با کیفیت و قیمت مناسب
  پوتین ایمنی پاتن مدل پدیده عایق برق
  تخفیف!

  پوتین ایمنی پاتن مدل پدیده عایق برق

  ۹۲۸,۴۳۶ تومان %3
 • عایق برق با دوام
  پوتین ایمنی پاتن مدل پیروز عایق برق
  تخفیف!

  پوتین ایمنی پاتن مدل پیروز عایق برق

  ۷۶۷,۳۶۷ تومان %3
 • ایمنی و راحتی بالا
  پوتین ایمنی پاتن مدل آرتا
  تخفیف!

  پوتین ایمنی پاتن مدل آرتا

  ۸۴۸,۵۵۶ تومان %3
 • طبی چرمی
  کفش پرسنلی مردانه ورسای بندی پاتن
  تخفیف!

  کفش پرسنلی مردانه ورسای بندی پاتن

  ۱,۰۵۰,۲۱۹ تومان %3
 • اداری مردانه
  کفش پرسنلی مردانه بی بند تایلان پاتن
  تخفیف!

  کفش پرسنلی مردانه بی بند تایلان پاتن

  ۱,۰۰۱,۷۶۸ تومان %3
 • اداری بدون بند
  کفش اداری مردانه بی بند سفیر پاتن
  تخفیف!

  کفش اداری مردانه بی بند سفیر پاتن

  ۱,۲۱۱,۲۸۸ تومان %3
 • مردانی بندی
  کفش اداری مردانه بندی سفیر پاتن
  تخفیف!

  کفش اداری مردانه بندی سفیر پاتن

  ۱,۲۱۱,۲۸۸ تومان %3
 • طبی بدون بند
  کفش پرسنلی مردانه بی بند ساتیا پاتن
  تخفیف!

  کفش پرسنلی مردانه بی بند ساتیا پاتن

  ۱,۰۷۳,۷۹۰ تومان %3
 • طبی مردانه
  کفش پرسنلی مردانه بندی ساتیا پاتن
  تخفیف!

  کفش پرسنلی مردانه بندی ساتیا پاتن

  ۱,۰۷۳,۷۹۰ تومان %3
 • طبی چرمی
  کفش اداری مردانه دیپلمات
  تخفیف!

  کفش اداری مردانه دیپلمات

  ۱,۷۱۸,۰۶۴ تومان %3
 • پرسنلی بند دار
  کفش پرسنلی مردانه تانیل پاتن
  تخفیف!

  کفش پرسنلی مردانه تانیل پاتن

  ۱,۷۱۸,۰۶۴ تومان %3
 • پرسنلی طبی
  کفش پرسنلی مردانه ساتیا بی بند زیره کرم
  تخفیف!

  کفش پرسنلی مردانه ساتیا بی بند زیره کرم

  ۱,۰۹۰,۸۱۴ تومان %3
 • طبی بدون بند
  کفش اداری مردانه ساتیا بی بند زیره قهوه ای
  تخفیف!

  کفش اداری مردانه ساتیا بی بند زیره قهوه ای

  ۱,۰۹۰,۸۱۴ تومان %3
 • با دوام و با کیفیت
  کفش اداری مردانه کینگ پاتن
  تخفیف!

  کفش اداری مردانه کینگ پاتن

  ۱,۱۱۱,۷۶۶ تومان %3
 • اداری طبی
  کفش اداری مردانه کارو پاتن
  تخفیف!

  کفش اداری مردانه کارو پاتن

  ۱,۳۴۰,۹۲۸ تومان %3
 • پرسنلی طبی
  کفش پرسنلی مردانه سهند پلاس (بزرگ پا)
  تخفیف!

  کفش پرسنلی مردانه سهند پلاس (بزرگ پا)

  ۱,۱۱۴,۳۸۵ تومان %3
 • ایمنی و راحتی بالا
  پوتین ایمنی پاتن مدل مارکو
  تخفیف!

  پوتین ایمنی پاتن مدل مارکو

  ۱,۰۰۹,۶۲۵ تومان %3
 • مقاوم و دوام بالا
  پوتین ایمنی پاتن مدل پیروز
  تخفیف!

  پوتین ایمنی پاتن مدل پیروز

  ۷۶۷,۳۶۷ تومان %3
 • مقاوم و کیفیت بالا
  پوتین ایمنی پاتن مدل لیونا ضد آب (ریز چاپ)
  تخفیف!

  پوتین ایمنی پاتن مدل لیونا ضد آب (ریز چاپ)

  ۱,۰۵۰,۲۱۹ تومان %3
 • با کیفیت بسیار بالا
  کفش ایمنی مهندسی پاتن مدل آرتین
  تخفیف!

  کفش ایمنی مهندسی پاتن مدل آرتین

  ۹۹۳,۹۱۱ تومان %3
 • طبی و سبک وزن
  کفش ایمنی پاتن مدل پانیرو
  تخفیف!

  کفش ایمنی پاتن مدل پانیرو

  ۹۲۰,۵۷۹ تومان %3
 • کارگری قیمت مناسب
  کفش ایمنی کارگری پاتن مدل پرواز
  تخفیف!

  کفش ایمنی کارگری پاتن مدل پرواز

  ۷۵۹,۵۱۰ تومان %3
 • با کیفیت و قیمت مناسب
  پوتین ایمنی مهندسی پاتن مدل لیونا
  تخفیف!

  پوتین ایمنی مهندسی پاتن مدل لیونا

  ۹۶۹,۰۳۰ تومان %3
 • کیفیت بسیار بالا
  پوتین ایمنی پاتن مدل آرتا عایق برق
  تخفیف!

  پوتین ایمنی پاتن مدل آرتا عایق برق

  ۸۴۸,۵۵۶ تومان %3
 • پوتین ایمنی طبی
  پوتین ایمنی مهندسی پاتن مدل پدیده
  تخفیف!

  پوتین ایمنی مهندسی پاتن مدل پدیده

  ۹۲۸,۴۳۶ تومان %3
 • با کیفیت مناسب
  کفش ایمنی پاتن مدل پاپکو
  تخفیف!

  کفش ایمنی پاتن مدل پاپکو

  ۹۴۵,۴۵۹ تومان %3
 • با کیفیت و قیمت مناسب
  پوتین ایمنی پاتن مدل مارس
  تخفیف!

  پوتین ایمنی پاتن مدل مارس

  ۱,۲۵۹,۷۳۹ تومان %3
 • ایمنی و کیفیت بالا
  کفش ایمنی برند پاتن مدل کارن
  تخفیف!

  کفش ایمنی برند پاتن مدل کارن

  ۱,۱۷۲,۰۰۳ تومان %3
 • کیفیت و ایمنی بالا
  کفش ایمنی پاتن مدل دلتا
  تخفیف!

  کفش ایمنی پاتن مدل دلتا

  ۹۵۳,۳۱۶ تومان %3
 • قیمت مناسب
  پوتین ایمنی ساق بلند پاتن مدل دانوب
  تخفیف!

  پوتین ایمنی ساق بلند پاتن مدل دانوب

  ۹۶۹,۰۳۰ تومان %3
 • ایمنی و راحتی بالا
  کفش ایمنی مهندسی پاتن مدل رایکا
  تخفیف!

  کفش ایمنی مهندسی پاتن مدل رایکا

  ۱,۰۶۵,۹۳۳ تومان %3
 • طبی و بسیار راحت
  پوتین ایمنی پاتن مدل رایمون
  تخفیف!

  پوتین ایمنی پاتن مدل رایمون

  ۱,۰۸۲,۹۵۷ تومان %3
 • کیفیت و مقاومت بالا
  کفش ایمنی پاتن مدل آلتای
  تخفیف!

  کفش ایمنی پاتن مدل آلتای

  ۸۳۱,۵۳۳ تومان %3
 • کفی طبی و چرم طبیعی
  پوتین ایمنی پاتن مدل گلکسی
  تخفیف!

  پوتین ایمنی پاتن مدل گلکسی

  ۱,۲۹۱,۱۶۷ تومان %3
 • کیفیت بالا و قیمت مناسب
  پوتین ایمنی پاتن مدل کیانا
  تخفیف!

  پوتین ایمنی پاتن مدل کیانا

  ۸۷۹,۹۸۴ تومان %3
 • ایمنی و راحتی بالا
  پوتین ایمنی پاتن مدل آرتا پلاس عایق برق
 • کیفیت ساخت بالا
  پوتین ایمنی پاتن مدل آرتا پلاس
 • پرسنلی بند دار
  کفش پرسنلی مردانه بندی دنا پاتن

کفش ایمنی پاتن

کفش ایمنی و کفش پرسنلی برند پاتن پدیده تبریز

مشخصات ، قیمت و خرید انواع کفش ایمنی و پرسنلی و مردانه برند پاتن را در نمایندگی فروش کفش ایمنی پاتن را در مهندس مارت نمایندگی پاتن پدیده تبریز مشاهده نمایید .

بررسی و معرفی کارخانه پاتن پدیده تبریز

کارخانه پاتن پدیده تبریز یک شرکت تولیدی ایرانی است که در زمینه تولید انواع کفش ایمنی، کفش کار، کفش پرسنلی، کفش اداری و سایر محصولات ایمنی فعالیت می کند. این کارخانه در سال 1389 در شهر تبریز تاسیس شد و در حال حاضر یکی از بزرگترین تولیدکنندگان کفش ایمنی در ایران است.

کارخانه پاتن پدیده تبریز از تجهیزات و ماشین آلات مدرن برای تولید محصولات خود استفاده می کند و از مواد اولیه با کیفیت بالا بهره می برد. این کارخانه محصولات خود را با رعایت استانداردهای بین المللی تولید می کند و دارای گواهینامه های معتبر از سازمان های ملی و بین المللی است.

محصولات کارخانه پاتن پدیده تبریز در انواع مختلف و با قیمت های متنوع در بازار موجود است. این محصولات با توجه به نیازهای مختلف مشتریان طراحی و تولید می شوند و از کیفیت بالایی برخوردار هستند.

محصولات تولیدی کارخانه پاتن پدیده تبریز

 • کفش ایمنی: کفش ایمنی پاتن پدیده در انواع مختلف با ویژگی های مختلف مانند مقاومت در برابر ضربه، سایش، لغزش، نفوذ آب، برق گرفتگی و غیره تولید می شود.
 • کفش کار: کفش کار پاتن پدیده در انواع مختلف با ویژگی های مختلف مانند راحتی، دوام، سبکی و غیره تولید می شود.
 • کفش پرسنلی: کفش پرسنلی پاتن پدیده در انواع مختلف با ویژگی های مختلف مانند زیبایی، شیک بودن، راحتی و غیره تولید می شود.
 • کفش اداری: کفش اداری پاتن پدیده در انواع مختلف با ویژگی های مختلف مانند راحتی، دوام، سبکی و غیره تولید می شود.

کارخانه پاتن پدیده تبریز محصولات خود را به بازارهای داخلی و خارجی عرضه می کند و به عنوان یک برند معتبر در زمینه تولید کفش ایمنی شناخته می شود.

مزایای محصولات پاتن پدیده تبریز

 • کیفیت: محصولات کارخانه پاتن پدیده از کیفیت بالایی برخوردار هستند و با استفاده از مواد اولیه با کیفیت بالا و ساخت با کیفیت تولید می شوند.
 • تنوع: محصولات کارخانه پاتن پدیده در انواع مختلف با ویژگی های مختلف تولید می شوند تا نیازهای مختلف مشتریان را برآورده کنند.
 • قیمت: محصولات کارخانه پاتن پدیده با قیمت های متنوع در بازار موجود هستند تا مشتریان بتوانند با توجه به بودجه خود، محصول مورد نظر خود را انتخاب کنند.

کارخانه پاتن پدیده تبریز یک انتخاب مناسب برای افرادی است که به دنبال یک کفش ایمنی، کفش کار، کفش پرسنلی یا کفش اداری با کیفیت، با تنوع بالا و با قیمت مناسب هستند.

قیمت و خرید پوتین ایمنی پاتن( ساق بلند )

در حال حاضر محصولات جدید و صادراتی که این شرکت تولید می کند با سرپنجه ایمنی کامپوزیت مقاوم بوده و منطبق با معیار های جهانی و سازمان ملی استاندارد ایران تولید و به بازار عرضه می شود. زیره های این کفش های ایمنی دارای ضمانت 12 ماهه است که بیانگر به کارگیری مرغوب ترین مواد و ملزومات مصرفی در ساختار آن است.

کفش های ایمنی پاتن جز تجهیزات بسیار مهم برای کارگران در محیط های کاری مختلف است. استفاده از کفش های ایمنی در محیط های کاری یکی از قوانین و اولویت های حضور در محیط کار می کند. در هر محیط کاری دارای خطرات متعددی بوده که شایع ترین آن ها لیز خوردن و افتادن است. توجه کنید سایر خطرات می تواند شامل سقوط اشیاء سنگین روی پا ، جریان الکتریسته و… می توان اشاره کرد.

پوتین ایمنی برند پاتن مدل آرتا پلاس عایق برق

کیفیت محصولات پاتن پدیده تبریز

کفش های ایمنی پاتن جز بهترین برند کفش های ایمنی در کشور هستند. این برند توانسته به خوبی با محصولات مشابه خارجی خود رقابت کند و یک محصول با سطح ایمنی بالا و کیفیت چشم گیر را تولید کند. کفش های ایمنی پاتن نه تنها از پا به خوبی محافظت می کند بلکه به دلیل دارا بودن سر پنجه های کامپوزیتی می تواند تا وزن 200 کیلو را به راحتی تحمل کند. تنوع کفش های ایمنی به حدی است که شما به راحتی در محیط های نیز می توانید از این کفش ها استفاده کنید.

کفش پرسنلی پاتن

شرکت تولیدی پاتن به غیر از کفش های کار تولید کننده کفش پرسنلی نیز است. کفش های پرسنلی دارای مدل های بسیار متنوعی است که شما عزیزان در حین خرید می توانید هر مدل کفشی که با سلیقه ی شما سازگار است را انتخاب نمایید.

کفش های پرسنلی تولید شده توسط شرکت پاتن دارای زیره pu یا پلی اورتان (اطلاع بیشتر) است که بسیار سبک و راحت بوده و در استفاده طولانی مدت هیچ مشکلی برای افراد ایجاد نخواهد کرد. همچنین چرم به کار رفته در کفش های پرسنلی کیفیت و طول عمر بسیار بالایی دارد.

کفش اداری مردانه کارو بندی برند پاتن

قیمت کفش های پاتن

قیمت مناسب با کارایی و دوام بالا یکی از مزیت های این خرید به حساب می آید. تنوع محصولاتی که این برند دارا بوده و بازه قیمت مناسبی که داراست باعث شده هر فردی بتواند به راحتی کفش پاتن را تهیه کند و در محیط کار از آن ها استفاده کند.

توجه کنید که در حین خرید کفش های ایمنی پاتن از فروشگاه های معتبر خرید کنید. شما می توانید با خرید از فروشگاه های معتبر از قیمت مناسب تری در حین خرید برخوردار شوید. توجه کنید که فروشگاه های معتبر ضمانت اصل بودن کالا را دارد و شما با خیال راحت می  توانید از اصل بودن و با کیفیت بودن این کفش ها آگاه شوید.

خرید کفش های پاتن

برای خرید کفش پاتن پدیده تبریز از مهندس مارت، می توانید مراحل زیر را دنبال کنید:

 • به سایت مهندس مارت مراجعه کنید.
 • در قسمت جستجو، عبارت “کفش پاتن پدیده تبریز” را وارد کنید.
 • محصولات موجود در نتایج جستجو را مشاهده کنید.
 • محصول مورد نظر خود را انتخاب کنید.
 • مشخصات محصول را بررسی کنید.
 • تعداد مورد نیاز محصول را انتخاب کنید.
 • اطلاعات تماس خود را وارد کنید.
 • روش پرداخت را انتخاب کنید.
 • سفارش خود را ثبت کنید.

پس از ثبت سفارش، کارشناسان مهندس مارت با شما تماس خواهند گرفت تا اطلاعات سفارش را با شما هماهنگ کنند. سپس سفارش شما پردازش خواهد شد و در کوتاه ترین زمان ممکن، محصول مورد نظر شما به دست شما خواهد رسید.

در هنگام خرید کفش پاتن پدیده تبریز از مهندس مارت، به نکات زیر توجه داشته باشید:

 • نوع کفش را با توجه به نیاز خود انتخاب کنید.
 • اندازه کفش را به درستی انتخاب کنید.
 • مواد اولیه و کیفیت ساخت کفش را بررسی کنید.
 • قیمت کفش را با سایر فروشگاه ها مقایسه کنید.

مهندس مارت یک فروشگاه اینترنتی معتبر است که محصولات با کیفیت و متنوعی را با قیمت مناسب ارائه می دهد. شما می توانید با خیال راحت، خرید کفش پاتن پدیده تبریز را از مهندس مارت انجام دهید.

لینک های مرتبط با خرید کفش و پوتین ایمنی و پرسنلی پاتن پدیده تبریز

خرید کفش ایمنی مهندسی

خرید کفش ایمنی و کفش کار کارگری و ارزان قیمت

خرید کفش پرسنلی و کفش اداری

خرید کفش ایمنی اسپرت

خرید کفش ایمنی زنانه

خرید کفش ایمنی عایق برق

خرید کفش ایمنی طبی

جهت خرید و مشاهده تمامی مدل ها به قسمت مربوطه در سایت مهندس مارت مراجعه فرمایید. شما می توانید می توانید با مشاهده تمامی مدل های موجود در سایت کفش ایمنی مورد نظر خود را با ضمانت اصل بودن تهیه کنید. در نظر داشته باشید که تمامی مدل کفش های ایمنی پاتن در سایت موجود هستند و شما به راحتی می توانید مدل مورد نظر خود را تهیه کنید همچنین می توانید از کارشناسان فروش ما جهت خرید خود نیز مشاوره دریافت نمایید.

EN:0709402

مقایسه ( 0 مورد )
0
شما این محصولات را انتخاب کرده اید  0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.