کسب و کار خودت رو شروع کن!!!
فیلتر براساس قیمت :
برند
سایز کفش
خصوصیات ایمنی خاص
مهندس مارتی شو

نمایش 1 - 32 کالا از 32

 • محصول اورجینال
  کفش ایمنی مهندسی کاترپیلار مدل CAT P90285
  تخفیف!

  کفش ایمنی مهندسی کاترپیلار مدل CAT P90285

  قیمت اصلی ۹,۸۵۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹,۶۵۴,۵۹۰ تومان است. %3
 • محصول اورجینال
  کفش ایمنی کاترپیلار مدل P90284
  تخفیف!

  کفش ایمنی کاترپیلار مدل P90284

  قیمت اصلی ۹,۸۵۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹,۶۵۴,۵۹۰ تومان است. %3
 • محصول اورجینال
  کفش ایمنی کاترپیلار مدل P724586
  تخفیف!

  کفش ایمنی کاترپیلار مدل P724586

  قیمت اصلی ۹,۸۵۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹,۶۵۴,۵۹۰ تومان است. %3
 • محصول اورجینال
  کفش ایمنی کاترپیلار مدل P90594
  تخفیف!

  کفش ایمنی کاترپیلار مدل P90594

  قیمت اصلی ۹,۸۵۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹,۶۵۴,۵۹۰ تومان است. %3
 • محصول سفارشی
  کفش ایمنی کاترپیلار مدل Caterpillar P91300
  تخفیف!

  کفش ایمنی کاترپیلار مدل Caterpillar P91300

  قیمت اصلی ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵,۸۰۷,۵۰۰ تومان است. %4
 • محصول سفارشی
  کفش ایمنی کاترپیلار مدل Caterpillar P91293
  تخفیف!

  کفش ایمنی کاترپیلار مدل Caterpillar P91293

  قیمت اصلی ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵,۵۵۵,۰۰۰ تومان است. %8
 • سفارشی
  پوتین ایمنی برند کاترپیلار مدل Caterpillar STRUTS
  تخفیف!

  پوتین ایمنی برند کاترپیلار مدل Caterpillar STRUTS

  قیمت اصلی ۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵,۶۰۵,۵۰۰ تومان است. %5
 • محصول سفارشی
  پوتین ایمنی کاترپیلار مدل Caterpillar EDGE P91232
  تخفیف!

  پوتین ایمنی کاترپیلار مدل Caterpillar EDGE P91232

  قیمت اصلی ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵,۷۵۷,۰۰۰ تومان است. %5
 • محصول سفارشی
  پوتین ایمنی کاترپیلار مدل Caterpillar P91055
  تخفیف!

  پوتین ایمنی کاترپیلار مدل Caterpillar P91055

  قیمت اصلی ۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵,۶۵۶,۰۰۰ تومان است. %5
 • سفارشی
  کفش ایمنی کاترپیلار مدل CATERPILLAR P90501
  تخفیف!

  کفش ایمنی کاترپیلار مدل CATERPILLAR P90501

  قیمت اصلی ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵,۷۵۷,۰۰۰ تومان است. %5
 • سفارشی
  پوتین ایمنی برند کاترپیلار مدل P91196
  تخفیف!

  پوتین ایمنی برند کاترپیلار مدل P91196

  قیمت اصلی ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵,۶۵۶,۰۰۰ تومان است. %6
 • سفارشی
  پوتین ایمنی کاترپیلار مدل Diagnostic S3 سری SRC-br
  تخفیف!

  پوتین ایمنی کاترپیلار مدل Diagnostic S3 سری SRC-br

  قیمت اصلی ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵,۷۵۷,۰۰۰ تومان است. %5
 • محصول سفارشی
  کفش ایمنی کاترپیلار Diagnostic S3 سری SRC-bl
  تخفیف!

  کفش ایمنی کاترپیلار Diagnostic S3 سری SRC-bl

  قیمت اصلی ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴,۸۹۸,۵۰۰ تومان است. %3
 • محصول سفارشی
  کفش ایمنی مردانه کاترپیلار مدل Caterpillar p90839
  تخفیف!

  کفش ایمنی مردانه کاترپیلار مدل Caterpillar p90839

  قیمت اصلی ۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵,۷۰۶,۵۰۰ تومان است. %4
 • سفارشی
  کفش ایمنی کاترپیلار مدل 212 Terbium CT
  تخفیف!

  کفش ایمنی کاترپیلار مدل 212 Terbium CT

  قیمت اصلی ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵,۶۵۶,۰۰۰ تومان است. %6
 • محصول سفارشی
  کفش ایمنی مهندسی کاترپیلار مدل 269 Crompton St
  تخفیف!

  کفش ایمنی مهندسی کاترپیلار مدل 269 Crompton St

  قیمت اصلی ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵,۸۵۸,۰۰۰ تومان است. %3
 • سفارشی
  کفش ایمنی اسپرت کاترپیلار مدل Caterpillar 719150
  تخفیف!

  کفش ایمنی اسپرت کاترپیلار مدل Caterpillar 719150

  قیمت اصلی ۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵,۸۰۷,۵۰۰ تومان است. %2
 • سفارشی
  کفش ایمنی طبی کاترپیلار مدل 170 Stream Line
  تخفیف!

  کفش ایمنی طبی کاترپیلار مدل 170 Stream Line

  قیمت اصلی ۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵,۷۰۶,۵۰۰ تومان است. %2
 • محصول سفارشی
  کفش ایمنی کاترپیلار مدل 744 Infrastructure ST
  تخفیف!

  کفش ایمنی کاترپیلار مدل 744 Infrastructure ST

  قیمت اصلی ۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵,۵۰۴,۵۰۰ تومان است. %7
 • سفارشی
  کفش ایمنی کاترپیلار مدل Caterpillar 528 Argon CT
  تخفیف!

  کفش ایمنی کاترپیلار مدل Caterpillar 528 Argon CT

  قیمت اصلی ۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵,۵۰۴,۵۰۰ تومان است. %6
 • سفارشی
  کفش ایمنی کاترپیلار مدل 078 Passage CT
  تخفیف!

  کفش ایمنی کاترپیلار مدل 078 Passage CT

  قیمت اصلی ۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵,۶۰۵,۵۰۰ تومان است. %4
 • سفارشی
  کفش ایمنی کاترپیلار مدل 837 Streamline CT
  تخفیف!

  کفش ایمنی کاترپیلار مدل 837 Streamline CT

  قیمت اصلی ۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵,۶۰۵,۵۰۰ تومان است. %4
 • محصول سفارشی
  کفش ایمنی کاترپیلار مدل 284 Stream Line
  تخفیف!

  کفش ایمنی کاترپیلار مدل 284 Stream Line

  قیمت اصلی ۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵,۵۰۴,۵۰۰ تومان است. %6
 • سفارشی
  پوتین ایمنی اسپرت کاترپیلار Caterpillar CAT
  تخفیف!

  پوتین ایمنی اسپرت کاترپیلار Caterpillar CAT

  قیمت اصلی ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵,۶۵۶,۰۰۰ تومان است. %6
 • سفارشی
  کفش ایمنی مردانه کاترپیلار مدل CAT streamline
  تخفیف!

  کفش ایمنی مردانه کاترپیلار مدل CAT streamline

  قیمت اصلی ۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵,۶۰۵,۵۰۰ تومان است. %4
 • سفارشی
  کفش ایمنی کاترپیلار مدل SWITCH ST P90360
  تخفیف!

  کفش ایمنی کاترپیلار مدل SWITCH ST P90360

  قیمت اصلی ۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵,۵۰۴,۵۰۰ تومان است. %7
 • سفارشی
  کفش ایمنی کاترپیلار مدل SWITCH ST P90296
  تخفیف!

  کفش ایمنی کاترپیلار مدل SWITCH ST P90296

  قیمت اصلی ۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵,۷۰۶,۵۰۰ تومان است. %4
 • سفارشی
  کفش ایمنی ساق کوتاه کاترپیلار Argon black
  تخفیف!

  کفش ایمنی ساق کوتاه کاترپیلار Argon black

  قیمت اصلی ۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵,۷۰۶,۵۰۰ تومان است. %4
 • سفارشی
  کفش ایمنی مهندسی کاترپیلار مدل Argon gray
  تخفیف!

  کفش ایمنی مهندسی کاترپیلار مدل Argon gray

  قیمت اصلی ۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵,۶۰۵,۵۰۰ تومان است. %5
 • سفارشی
  کفش ایمنی مهندسی کاترپیلار Argon 712528
  تخفیف!

  کفش ایمنی مهندسی کاترپیلار Argon 712528

  قیمت اصلی ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵,۶۵۶,۰۰۰ تومان است. %6
 • محصول سفارشی
  کفش ایمنی مهندسی کاترپیلار مدل CAT P90285 blue
  تخفیف!

  کفش ایمنی مهندسی کاترپیلار مدل CAT P90285 blue

  قیمت اصلی ۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵,۶۰۵,۵۰۰ تومان است. %4
 • سفارشی
  کفش ایمنی اسپرت کاترپیلار | Caterpillar CAT streamline
  تخفیف!

  کفش ایمنی اسپرت کاترپیلار | Caterpillar CAT streamline

  قیمت اصلی ۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵,۷۰۶,۵۰۰ تومان است. %4

کفش ایمنی کاترپیلار

کفش ایمنی و پوتین ایمنی کاترپیلار CATERPILLAR

یکی از پرفروش ترین و پر طرفدار ترین برندهای تولید کننده کفش و پوتین ایمنی ، برند CAT یا کاترپیلار است.

این برند محبوب با تولید ماشین آلات با دوام مکانیکی و راهسازی در سراسر جهان شناخته شد و پس از آن رو به تولیدات تجهیزات سخت و با دوام و با کیفیت کار مانند لباس کار ، تجهیزات ایمنی و حتی تجهیزات الکترونیکی مقاوم مانند گوشی های موبایل کرد.

کفش های عایق برق کاترپیلار ( CAT )

کفش های ایمنی عایق برق کاترپیلار کفش هایی هستند که در آنها از هیچ متریال فلزی استفاده نشده است. علاوه بر آن کفش ها از زیره هایی خاص تولید شده اند که در برابر جریان برق مقاوم می باشند.

کفش های عایق برق کاترپیلار CATERPILLAR در دو کلاس عایق برق معمولی و عایق برق EH فشار قوی دسته بندی می شوند.

کفش های ایمنی ضد آب کاترپیلار

کفش های ایمنی ضد آب کاترپیلار دارای رویه ای مقاوم در برابر نفوذ آب هستند. علاوه بر آن زیره مقاوم و ضد لغزش دارند. در بخش مشخصات تخصصی هر محصول و یا کاتالوگ و بروشور آن ضد آب بودن کفش ایمنی مشخص شده است.

زیره کفش و پوتین ایمنی برند CAT

کفش و پوتین ایمنی کاترپیلار دارای زیره هایی از جنس SRX ، پلی اورتان و ترمو پلی اورتان هستند. در برخی موارد این محصولات دارای زیره ضد سایش و نسوز لاستیکی نیز هستند که در مشخصات هر محصول توضیح داده شده است.

قیمت و خرید نمایندگی کفش و چوتین ایمنی کاترپیلار

سرپنجه ایمنی کفش و پوتین ایمنی

سرپنجه ایمنی کفش و پوتین ایمنی کاترپیلار در روی زبانه کفش ها مشخص شده است. این کفش های ایمنی میتوانند دارای سرپنجه ضد ضربه از جنس فلز (steel toe) ، سرپنجه کامپوزیت مقاوم (composite) و یا بدون سرپنجه ایمنی باشند.

استاندارد ها و مشخصات کفش ایمنی

کفش های ایمنی دارای استاندارد های خاص و مخصوصی می باشند که میتوان به عنوان مثال از استاندارد امریکا ، استاندارد اروپا CE و استاندارد EN نام برد .

کفشهای  ایمنی کاترپیلار در دو کشور چین و ویتنام تولید میگردند. از مدلهای برتر این برند در محصولات کفش ایمنی می توان به :

 • caterpillar argon
 • caterpillar diagnostic
 • caterpillar swich
 • caterpillar nitrogen
 • caterpillar straemline

و انواع مختلف دیگر کفش کت نام برد .

کفش ایمنی کاترپیلار CATERPILLAR

کلیه کفش های ایمنی Caterpillar در مهندس مارت ضمانت اصالت کالا و سلامت محصول را دارند و در صورت سایز نشدن کفش پس از ثبت سفارش قابلیت تعویض سایز امکان پذیر می باشد.

مهندس مارت با واردات انواع کفش ایمنی برند کاترپیلار اورجینال در مدلهای مختلف ، تامین کننده اصلی کفش و بوت caterpillar می باشد.

2801

مقایسه ( 0 مورد )
0
شما این محصولات را انتخاب کرده اید  0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.