ویژگی‌های محصول
  • نوع محصول:استاپر
  • دسته بندی:ترافیکی
  • رنگ:زرد
  • ساخت:ایران
متفرقه