نمایش 1 - 49 کالا از 49

 • ضد ضربه
  دستکش ضد ضربه هانیول | Honeywell RigDog
  تخفیف!

  دستکش ضد ضربه هانیول | Honeywell RigDog

  ۵۲۳,۸۰۰ تومان %3
 • سفارشی
  دستکش ایمنی صنعتی لاستیکی استادکار (پک 12 جفتی)
  تخفیف!

  دستکش ایمنی صنعتی لاستیکی استادکار (پک 12 جفتی)

  ۴۵,۸۳۳ تومان %3
 • محصول اورجینال
  دستکش ایمنی جذب یووکس | uvex unipur 6630

  دستکش ایمنی جذب یووکس | uvex unipur 6630

  ۱۶۲,۵۰۰ تومان
 • ضد حساسیت
  دستکش ضد ارتعاش سانکس | شیوا sunex
  تخفیف!

  دستکش ضد ارتعاش سانکس | شیوا sunex

  ۱۸۳,۳۳۰ تومان %3
 • محصول سفارشی
  دستکش ایمنی مونتاژ یووکس | uvex unilite 7710F
  تخفیف!

  دستکش ایمنی مونتاژ یووکس | uvex unilite 7710F

  ۱۴۶,۶۶۴ تومان %3
 • محصول سفارشی
  دستکش ایمنی نیتریلی | Ansell Solvex 37-695
  تخفیف!

  دستکش ایمنی نیتریلی | Ansell Solvex 37-695

  ۳۹۶,۷۷۹ تومان %3
 • محصول سفارشی
  دستکش ایمنی ضد الکتریسیته ساکن یووکس | phynomic airLite A ESD
  تخفیف!

  دستکش ایمنی ضد الکتریسیته ساکن یووکس | phynomic airLite A ESD

  ۱۵۴,۵۲۱ تومان %3
 • جوشکاری
  دستکش چرم کف دوبل پاکستانی safe tie
  تخفیف!

  دستکش چرم کف دوبل پاکستانی safe tie

  ۸۲,۴۹۹ تومان %3
 • کار در ارتفاع
  دستکش ایمنی کار در ارتفاع | WL wells lamont
  تخفیف!

  دستکش ایمنی کار در ارتفاع | WL wells lamont

  ۶۶۷,۸۴۵ تومان %3
 • محصول سفارشی
  دستکش ایمنی نیتریل ولتکس | VAULTEX LLR
  تخفیف!

  دستکش ایمنی نیتریل ولتکس | VAULTEX LLR

  ۱۱۱,۳۰۸ تومان %3
 • ضد ضربه
  دستکش ضد ارتعاش | L8000

  دستکش ضد ارتعاش | L8000

  ۴۹۴,۰۰۰ تومان
 • ضد برش
  دستکش کف دوبل چرم Brothers
  تخفیف!

  دستکش کف دوبل چرم Brothers

  ۹۱,۶۶۵ تومان %3
 • محصول سفارشی
  دستکش ونیلی خارجی | wonderful مخصوص کرونا
  تخفیف!

  دستکش ونیلی خارجی | wonderful مخصوص کرونا

  ۱۷۶,۷۸۳ تومان %3
 • محصول سفارشی
  دستکش ایمنی سیگما | 311 ( بسته 12 عددی )
  تخفیف!

  دستکش ایمنی سیگما | 311 ( بسته 12 عددی )

  ۵۲,۳۸۰ تومان %3
 • محصول سفارشی
  دستکش ایمنی ضد برش | SIGMA 420 ( بسته 12 عددی )
  تخفیف!

  دستکش ایمنی ضد برش | SIGMA 420 ( بسته 12 عددی )

  ۴۰,۰۷۱ تومان %3
 • محصول سفارشی
  دستکش ایمنی ضد برش | SIGMA 422 ( بسته 12 عددی )
  تخفیف!

  دستکش ایمنی ضد برش | SIGMA 422 ( بسته 12 عددی )

  ۵۲,۳۸۰ تومان %3
 • محصول اورجینال
  دستکش ایمنی یووکس | uvex unilite 6610F

  دستکش ایمنی یووکس | uvex unilite 6610F

  ۲۴۰,۵۰۰ تومان
 • ضد برش
  دستکش ایمنی ضد برش یووکس | uvex unidur 6649

  دستکش ایمنی ضد برش یووکس | uvex unidur 6649

  ۵۰۰,۵۰۰ تومان
 • محصول سفارشی
  دستکش ایمنی فوم کات یووکس | uvex unidur 6679
  تخفیف!

  دستکش ایمنی فوم کات یووکس | uvex unidur 6679

  ۱۵۵,۸۳۱ تومان %3
 • محصول سفارشی
  دستکش ضد ضربه و ارتعاش یووکس | uvex synexo impact 1
  تخفیف!

  دستکش ضد ضربه و ارتعاش یووکس | uvex synexo impact 1

  ۵۸۹,۲۷۵ تومان %3
 • محصول سفارشی
  دستکش ایمنی مونتاژ صنعتی یووکس | uvex Athletic All-Round
  تخفیف!

  دستکش ایمنی مونتاژ صنعتی یووکس | uvex Athletic All-Round

  ۱۵۵,۸۳۱ تومان %3
 • محصول سفارشی
  دستکش ایمنی استاد کار | نیتریل
  تخفیف!

  دستکش ایمنی استاد کار | نیتریل

  ۳۲,۷۳۸ تومان %3
 • سایز بزرگ
  دستکش کار سایز بزرگ گیلان | 4031
  تخفیف!

  دستکش کار سایز بزرگ گیلان | 4031

  ۷۲,۰۲۳ تومان %3
 • محصول سفارشی
  دستکش ایمنی استاد کار با روکش لاتکس کد 501007
  تخفیف!

  دستکش ایمنی استاد کار با روکش لاتکس کد 501007

  ۵۲,۳۸۰ تومان %3
 • سفارشی
  دستکش ایمنی استادکار کد 20
  تخفیف!

  دستکش ایمنی استادکار کد 20

  ۳۲,۷۳۸ تومان %3
 • ضد اسیدی
  دستکش ایمنی گیلان | لاتکس 0103
  تخفیف!

  دستکش ایمنی گیلان | لاتکس 0103

  ۴۹,۷۶۱ تومان %3
 • دستکش ضدبرش
  دستکش ایمنی استادکار سبلان ضد برش
  تخفیف!

  دستکش ایمنی استادکار سبلان ضد برش

  ۴۲,۹۵۲ تومان %3
 • محصول سفارشی
  دستکش ایمنی نیتریل sunex بردیس
  تخفیف!

  دستکش ایمنی نیتریل sunex بردیس

  ۱۵۷,۱۴۰ تومان %3
 • محصول سفارشی
  دستکش ایمنی فوم کات یووکس | uvex unidur 6659
  تخفیف!

  دستکش ایمنی فوم کات یووکس | uvex unidur 6659

  ۱۵۰,۵۹۳ تومان %3
 • محصول اورجینال
  دستکش ایمنی یووکس | uvex unilite 6605

  دستکش ایمنی یووکس | uvex unilite 6605

  ۲۱۴,۵۰۰ تومان
 • محصول سفارشی
  دستکش ایمنی یووکس آلمان | uvex unilite 7700
  تخفیف!

  دستکش ایمنی یووکس آلمان | uvex unilite 7700

  ۱۶۷,۶۱۶ تومان %3
 • محصول اورجینال
  دستکش ایمنی یووکس | uvex unipur 6639
  تخفیف!

  دستکش ایمنی یووکس | uvex unipur 6639

  ۱۷۶,۷۸۳ تومان %3
 • محصول سفارشی
  دستکش صعود و فرود کایا سیفتی | KAYA SAFETY G-18
  تخفیف!

  دستکش صعود و فرود کایا سیفتی | KAYA SAFETY G-18

  ۲۶۱,۹۰۰ تومان %3
 • محصول سفارشی
  دستکش مخصوص صعود و فرود | KAYA SAFETY G-18A 3-CUT FINGER
  تخفیف!

  دستکش مخصوص صعود و فرود | KAYA SAFETY G-18A 3-CUT FINGER

  ۲,۳۵۷,۱۰۰ تومان %3
 • محصول سفارشی
  دستکش ضد ارتعاش | per4mer 7680
  تخفیف!

  دستکش ضد ارتعاش | per4mer 7680

  ۱,۱۳۹,۲۶۵ تومان %3
 • محصول سفارشی
  دستکش پنبه ای خالدار | per4mer 10-OZ
  تخفیف!

  دستکش پنبه ای خالدار | per4mer 10-OZ

  ۳۹,۲۸۵ تومان %3
 • محصول سفارشی
  دستکش پنبه ای خالدار | per4mer 12-OZ
  تخفیف!

  دستکش پنبه ای خالدار | per4mer 12-OZ

  ۳۱,۴۲۸ تومان %3
 • سفارشی
  دستکش کشباف دورو خالدار | per4mer 2206
  تخفیف!

  دستکش کشباف دورو خالدار | per4mer 2206

  ۵۱۰,۷۰۵ تومان %3
 • نسوز
  دستکش پارچه ای نسوز | KEVLAR NORTH
  تخفیف!

  دستکش پارچه ای نسوز | KEVLAR NORTH

  ۵۶۹,۶۳۳ تومان %3
 • ضد حرارت
  دستکش کشباف تک رو خالدار سبز PER4MER
  تخفیف!

  دستکش کشباف تک رو خالدار سبز PER4MER

  ۱۳۰,۹۵۰ تومان %3
 • ضد ارتعاش
  دستکش مکانیکی ضد ارتعاش | Per4Mer 7600
  تخفیف!

  دستکش مکانیکی ضد ارتعاش | Per4Mer 7600

  ۱,۱۱۳,۰۷۵ تومان %3
 • ضد حساسیت
  دستکش ضد حساسیت البرز
  تخفیف!

  دستکش ضد حساسیت البرز

  ۱۷۰,۲۳۵ تومان %3
 • سفارشی
  دستکش ایمنی صنعت کار (دو رنگ)
  تخفیف!

  دستکش ایمنی صنعت کار (دو رنگ)

  ۳۹,۲۸۵ تومان %3
 • عایق برق
  دستکش ساقدار نیتریلی | HAOLI 5002F
  تخفیف!

  دستکش ساقدار نیتریلی | HAOLI 5002F

  ۱,۰۳۴,۵۰۵ تومان %3
 • محصول سفارشی
  دستکش بافتنی 50 گرمی بافت ریز
  تخفیف!

  دستکش بافتنی 50 گرمی بافت ریز

  ۱۳۰,۹۵۰ تومان %3
 • سفارشی
  دستکش ایمنی مچ کشباف همه کاره پوشا | Multi
  تخفیف!

  دستکش ایمنی مچ کشباف همه کاره پوشا | Multi

  ۱۷۰,۲۳۵ تومان %3
 • محصول سفارشی
  دستکش ایمنی | ATG Maxi Flex Elite 34-274
  تخفیف!

  دستکش ایمنی | ATG Maxi Flex Elite 34-274

  ۸۹۰,۴۶۰ تومان %3
 • سفارشی
  دستکش ایمنی | ATG Maxi Flex Ultimate 42-874
  تخفیف!

  دستکش ایمنی | ATG Maxi Flex Ultimate 42-874

  ۲۴۸,۸۰۵ تومان %3
 • مونتاژ دقیق
  دستکش ایمنی مونتاژ دقیق یووکس | uvex unipur 6634

  دستکش ایمنی مونتاژ دقیق یووکس | uvex unipur 6634

  ۱۶۲,۵۰۰ تومان

دستکش مونتاژ و عمومی

دستکش مونتاژ و عمومی

این مدل از دستکش های ایمنی به گونه ای طراحی و ساخته شده اند که جهت انواع مصارف عمومی قابلیت استفاده دارند .این دستکش ها اغلب جهت مونتاژ کاری ، بسته بندی ، کارهای ظریف ، مصارف عمومی و بهداشتی  مورد استفاده قرار میگیرند .

دستکش مونتاژی چیست :

دستکش مونتاژ کاری دستکشی می باشد که برای مصارفی که در آن ظرافت و حساسیت بالایی بر خوردار است طراحی شده است. از جمله استفادهی دیگر این دستکش در مصارفی مثل : مونتاژ کاری و مصارف عمومی و بهداشتی است.

طراحی زیبا ، کشسانی بودن دستکش کار سبب شده تا هنگام کار به دست کامل بچسبد تا کاربران به راحتی بتوانند با این دستکش کار کنند . دستکش مونتاژ مطابق آخرین استاندارد های روز دنیا طراحی شده است و داری انعطاف پذیری بالایی است. اگر دستکش ایمنی کار قابلیت انعطاف پذیری خوبی نداشته باشد فرد مونتاژ کار دچار مشکلات بسیاری می شود و کارایی کاربر پایین می یاید.

رویه ی دستکش مونتاژ از جنس پلی اورتان بسیار با کیفیت تولید شده است و مناسب مصارف عمومی و کارگاهی ظریف می باشد. اگر دستکش مونتاژ از جنس منعطفی برخوردار نباشد فرد مونتاژکار را دچار مشکل می کند و کارایی او را کاهش خواهد داد.

موادی که می توان از دستکش مونتاژ و عمومی استفاده کرد :

دستکش ایمنی مونتاژ و عمومی به دلیل اینکه از موادی جهت تولید این دستکش ها استفاده شده که دارای مقاومت بالایی می باشد به همین دلیل در برابر مواد شیمیایی دارای مقاومت بسیار بالایی می باشد و به خوبی می تواند مقاومت داشته باشد این موادی که می توان از این مدل دستکش ها استفاده شامل مواردی زیر می باشد :

 • اسید ها : دستکش ساخته شده از پلی استر در برابر اسید های ضعیف در حال جوش و در مقابل اسید های قوی و سرد مقاوم است
 • قلیایی : این دستکش به دلیل استفاده از پلی استر در مقابل قلیایی های رقیق اثری ندارد.
 • مواد اکسید کننده : این دستکش در برابر اکسید کننده و مواد سفید کننده مقاوم است .

جنس رویه ی این دستکش پلی اورتان درجه یک است. به همین دلیل این دستکش در برابر سایش و ضربه و ترک خوردگی بسیار مقاوم است.

ویژگی های دستکش ایمنی عمومی

هر مدل از دستکش ایمنی باید دارای یکسری از ویژگی هایی باشد که هنگامی که این ویژگی ها را دارا باشد می توان بیان کرد دستکش ایمنی خریداری شده دارای کیفیت و دوام بسیار بالایی می باشد و هیچ مشکلی برای دستان به وجود نمی آورد. در ادامه به بررسی چند مورد از این ویژگی ها خواهیم پرداخت که عبارتند از :

 1.  سبک و راحت
 2.  ضد تعریق
 3. چنگش بالا و ایده آل
 4.  ساق بلند و ساق کوتاه
 5. دارای 2 استاندارد بین المللی EN388 و EN407
 6. انعطاف پذیری بالا
 7. نفوذ ناپذیری در برابر مایعات
 8. مقاوم در برابر اسید های ضعیف
 9. ضد حساسیت
 10. از دوام بالایی برخوردار باشد و مناسب جهت استفاده در محیط های صنعتی سایشی و خشن باشد.
 11. برای پوست دست حساسیت ایجاد ننماید.
 12.  مانع از تعرق زیاد دستها شود.
 13.  محافظت مناسب در برابر سایش ارائه دهد.

انواع استاندارد درج شده بر روی دستکش مونتاژ و عمومی :

دستکش مونتاژ و عمومی با توجه به نوع محافظتی که ارائه می دهد، باید دارای استاندارد های لازم باشد که معمولاً به صورت علائم اختصاری بر روی آن درج می گردد. که انواع آن عبارتند از:

 • EN388 دستکش های حفاظتی برای خطرات مکانیکی
 • EN420 دستکش های حفاظتی در برابر خطرهای مواد شیمیایی
 • EN511 دستکش های حفاظتی در برابر خطرهای سرمایی
 • EN421 دستکش های حفاظتی در برابر آلودگی رادیواکتیو و تشعشعات یونیزه
 • EN407 دستکش های حفاظتی در برابر خطرات دمایی
 • EN60903 دستکش های حفاظتی حفاظتی عایق برای کار با برق
 • EN407 دستکش حفاظت در برابر الکتریسیته ساکن
 • EN659 دستکش های حفاظتی برای آتش نشانان
 • EN12477 دستکش های حفاظتی مخصوص جوشکاری
 • EN10819 دستکش های حفاظتی ضد ارتعاش
 • EN511 دستکش های پزشکی یکبار مصرف
 • EN381.4 دستکش های حفاظتی کار با اره برقی

خرید دستکش مونتاژ و عمومی :

دستکش مونتاژ و عمومی به دلیل طراحی که دارا می باشد و دارا بودن تمامی مدل ها بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین به دلیل اینکه جز دستکش هایی می باشد که توسط تمامی افراد قابل استفاده می باشد توجه به ویژگی های این مدل دستکش های ایمنی بسیار مهم و ضروری می باشد.

توجه کنید این مدل دستکش ها در تمامی مصارف قابل استفاده می باشد و حتما توجه به ویژگی های آن بسیار مهم و ضروری می باشد .

قیمت دستکش مونتاژ و عمومی :

نوع دستکش، جنس، کیفیت،شرکت تولید کننده و … همگی از عواملی هستند که نقش تعیین کننده ای در قیمت دستکش مونتاژ و عمومی دارند. دستکش کارگری معمولاً به عنوان یک دستکش کار ارزان به صورت عمده خریداری می شود و از قیمت پایین تری نیز برخوردار است. برخی دستکش مونتاژ و عمومی که دارای ویژگی های خاصی هستند و حفاظت بالاتری را ارائه می دهند به دلیل دارا بودن کیفیت بالاتر از قیمت بالاتری نیز برخوردار هستند.

جهت خرید می توانید در سایت مهندس مارت به قسمت دستکش مونتاژ و عمومی رفته و تمامی مدل های این نوع دستکش را بررسی کرده و محصول مورد نظر خود را خریداری کنید و در کمترین زمان ممکن محصول خریداری شده به دستتان برسد. همچنین در صورت نیاز به مشاوره می توانید توسط شماره تماسی که در سایت قرار داده شده با کارشناسان فروش ما در ارتباط باشید .

جهت رفاه حال مشتریان عزیز فروشگاه آنلاین مهندس مارت کلیه تجهیزات ایمنی را با قیمت مناسب و کیفیت بالا ارائه می کند .

دستکش مونتاژ عمومی

SS:1503

مقایسه ( 0 مورد )
0
شما این محصولات را انتخاب کرده اید  0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.